Η Δικηγορική εταιρία AA LAWYERS – Anastasopoulos Afrati & Partners Law Firm παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους τομείς του ποινικού δικαίου, του δημοσίου δικαίου, του αστικού δικαίου και του δικαίου της πληροφορικής, με κύριο γνώμονα το δίπτυχο αξιοπιστία-αποτελεσματικότητα.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Καλύπτοντας όλους τους ειδικότερους τομείς του ποινικού δικαίου αποστολή μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση σας ή την προάσπιση των δικαιωμάτων σας που έχουν θιγεί, θέτοντας στη διάθεση σας όλη την απαιτούμενη κάθε φορά τεχνογνωσία καθώς και το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει ένα πολύ ευρύ πλαίσιο εννόμων σχέσεων, που αφορούν τον πολίτη και το κράτος. Από τη φορολογία, την πολεοδομία και το περιβάλλον μέχρι τις δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις. Η εξειδίκευση και η εμπειρία της Εταιρείας μας δύναται να αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε υπόθεση δημοσίου δικαίου.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το αστικό δίκαιο είναι το πιο διαδεδομένο δίκαιο, καθώς ρυθμίζει το σύνολο των ιδιωτικών σχέσεων. Από μια αγοραπωλησία ακινήτου μέχρι μια σφοδρή ιδιωτική αντιδικία εκατομμυρίων, καθημερινά καλούμαστε να εκπροσωπήσουμε τους εντολείς μας, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα τους. Το αστικό δίκαιο απαιτεί συνεχή ενασχόληση και εμπειρία, την οποία η Εταιρεία μας διαθέτει.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στην εποχή της τεχνολογίας κύριο ζητούμενο είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε πολίτη. Αλλά και η προάσπιση κάθε είδους δικαιώματος του στον αχανή ψηφιακό κόσμο. Το δίκαιο της πληροφορικής απαιτεί ειδικές γνώσεις, τις οποίες διαθέτουμε.

Fiat justitia, et pereat mundus

Η Δικηγορική Εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, με κύριο γνώμονα το δίπτυχο αξιοπιστία-αποτελεσματικότητα. Συνδυάζοντας τη δικηγορική πράξη με τη νομική επιστήμη, κύριο μέλημα μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας, φυσικών ή νομικών προσώπων, ώστε να απολαμβάνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αγαθά που τους ανήκουν. Κυριότεροι τομείς ενασχόλησης αποτελούν το ποινικό δίκαιο, το διοικητικό και φορολογικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο της πληροφορικής.

Τελευταία νέα

GDPR

Προσωπικά Δεδομένα

Η θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλάζει άρδην τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η προστασία για το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διευρύνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να επεκτείνονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις Δημόσιας Διοίκησης και ιδιωτών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Εγγραφή στο newsletter

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers