Η Δικηγορική εταιρία AA Lawyers παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους τομείς του ποινικού δικαίου, των οικονομικών αδικημάτων, του φορολογικού δικαίου και του δικαίου της πληροφορικής, με κύριο γνώμονα το δίπτυχο αξιοπιστία-αποτελεσματικότητα.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Καλύπτοντας όλους τους ειδικότερους τομείς του ποινικού δικαίου αποστολή μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπεράσπιση σας ή την προάσπιση των δικαιωμάτων σας που έχουν θιγεί, θέτοντας στη διάθεση σας όλη την απαιτούμενη κάθε φορά τεχνογνωσία καθώς και το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Κάθε οικονομικής φύσεως αδίκημα, ειδκά στην εποχή μας, απαιτεί ειδικές γνώσεις αντιμετώπισης. Είτε πρόκειται για οικονομικό έγκλημα είτε για φορολογικό αδίκημα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και τους συνεργάτες ώστε να σας προσφέρουμε τις νομικές υπηρεσίες που έχετε ανάγκη.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το φορολογικό δίκαιο έχει καταστεί στην εποχή μας το πλέον επίκαιρο. Φορολογικές κυρώσεις κάθε είδους επιβάλλονται συχνά προχείρως σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εξειδίκευση και η εμπειρία της Εταιρείας μας δύναται να αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε υπόθεση φορολογικού δικαίου.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στην εποχή της τεχνολογίας κύριο ζητούμενο είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε πολίτη. Αλλά και η προάσπιση κάθε είδους δικαιώματος του στον αχανή ψηφιακό κόσμο. Το δίκαιο της πληροφορικής απαιτεί ειδικές γνώσεις, τις οποίες διαθέτουμε.

Fiat justitia, et pereat mundus

Η Δικηγορική Εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, με κύριο γνώμονα το δίπτυχο αξιοπιστία-αποτελεσματικότητα. Συνδυάζοντας τη δικηγορική πράξη με τη νομική επιστήμη, κύριο μέλημα μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας, φυσικών ή νομικών προσώπων, ώστε να απολαμβάνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αγαθά που τους ανήκουν. Κυριότεροι τομείς ενασχόλησης αποτελούν το ποινικό δίκαιο, το διοικητικό και φορολογικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο της πληροφορικής.

Τελευταία νέα

GDPR Ορόσημα: Ιούλιος 2021 – Σεπτέμβριος 2021 1680 945 aalawyers

GDPR Ορόσημα: Ιούλιος 2021 – Σεπτέμβριος 2021

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021 1680 945 aalawyers

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στο Delphi Forum 2021 1680 945 aalawyers

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στο Delphi Forum 2021

GDPR

Προσωπικά Δεδομένα

Η θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλάζει άρδην τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η προστασία για το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διευρύνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να επεκτείνονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις Δημόσιας Διοίκησης και ιδιωτών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Εγγραφή στο newsletter

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers