Μηνιαία αρχεία:

Μάρτιος 2019

Ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος στην εκπομπή «Απευθείας» στην ΕΡΤ1 για τα σχέδια ΠΚ και ΚΠΔ

Ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος στην εκπομπή «Απευθείας» στην ΕΡΤ1 για τα σχέδια ΠΚ και ΚΠΔ 380 206 aalawyers

O Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Απευθείας» (18-3-2019) στην ΕΡΤ1  για τη διαβούλευση ως προς τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και τις σχετικές αντιδράσεις, ως εισηγητής των εν λόγω ζητημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επισήμανε τις μεγάλες θετικές τομές, αλλά και τις αδυναμίες των υπό διαβούλευση νομοθετικών κειμένων.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο.

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 197 161 aalawyers

Τέθηκε στις 6-3-2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις.
Το ως άνω σχέδιο κώδικα προέκυψε από τις εργασίες ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με ειδικό νόμο και για την ψήφισή του μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία κύρωσης στο σύνολό της με ιδιαίτερο νόμο, κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την επιτροπή θα προβεί σε επεξεργασία του προτεινόμενου από την τελευταία σχεδίου νέου κώδικα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τυχόν αναγκαίες αλλαγές.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27-3-2019.

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση, εδώ.

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα 197 161 aalawyers

Τέθηκε στις 6-3-2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου ποινικού κώδικα, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38882/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις.
Το ως άνω σχέδιο κώδικα προέκυψε από τις εργασίες ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με ειδικό νόμο και για την ψήφισή του μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία κύρωσης στο σύνολό του με ιδιαίτερο νόμο, κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την επιτροπή θα προβεί σε επεξεργασία του προτεινόμενου από την τελευταία σχεδίου νέου κώδικα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τυχόν αναγκαίες αλλαγές.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27-3-2019.

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση, εδώ.

Δελτίο Τύπου: Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα

Δελτίο Τύπου: Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα 380 404 aalawyers

Την Παρασκευή και Σάββατο 15 και 16 Μαρτίου 2019 έλαβε χώρα στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Divani Caravel το συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ με θέμα «Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα: Επίκαιρα θέματα Ασφαλιστικού, Αστικού, Δικονομικού & Ποινικού Δικαίου». Το συνέδριο είχε πέντε θεματικές ενότητες οι οποίες πραγματεύονταν ζητήματα αποζημίωσης, ιδιωτικής ασφάλισης, δικονομίας, προσωπικών δεδομένων και ποινικού δικαίου αντίστοιχα.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ, χαιρέτισε τις εργασίες του συνεδρίου, τονίζοντας τη μεγάλη αξία προσέγγισης των σχετικών ζητημάτων, λόγω της σημασίας τους για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για τους παθόντες τροχαίων ατυχημάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπήρξαν 294 θάνατοι, 298 βαριά τραυματίες και 5.578 ελαφρά τραυματίες. Πρόκειται για μια οδυνηρή πραγματικότητα στην Ελλάδα, η δραστική αντιμετώπιση της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση του δέοντος νομικού πλαισίου.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers