Μηνιαία αρχεία:

Δεκέμβριος 2019

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2019

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2019 1680 945 aalawyers

Το παρόν τρίτο δελτίο (11/2019) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση με βάση έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/11/2019-30/11/2019) ξεχωρίζει το άρθρο του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, για τη σχέση του Ν. 4624/2019 με τον ΓΚΠΔ. Είναι γεγονός πως ο εφαρμοστικός νόμος του GDPR έχει προκαλέσει ουκ ολίγες δυσχέρειες στους εφαρμοστές του. Συμβολές όπως η προαναφερθείσα «αποκωδικοποιούν» σταδιακά τα δύσκολα σημεία του, μέχρι την πλήρη εξοικείωση του νομικού κόσμου με το ακόμη νέο νομοθετικό κείμενο.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

  

Περίοδος: 1/11/2019-30/11/2019

 • 28-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Βελγίου επιβάλλει δύο νέα πρόστιμα (στα γαλλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/belgian-data-protection-authority-imposes-two-new-fines_en

 • 26-11-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με το «Βαν»

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/ADCC7B00A2A7BF3AC22584BE0024417C?OpenDocument

 • 25-11-2019: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Δέκα σκέψεις για τον ν.4624/2019 και τη σχέση του με τον ΓΚΠΔ

https://www.ethemis.gr/2019/11/25/%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD-46242019-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%BA%CF%80%CE%B4.html

 • 21-11-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργανώνει στις 13/12/2019, στην Αθήνα, την 3η Ημερίδα με τίτλο «Γενικός Κανονισμόs Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): Διακυβέρνηση εποπτείας, τεχνολογικά μέσα και ειδικά θέματα συμμόρφωσης». Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εκτός από χαιρετισμό θα πραγματοποιήσει και την κύρια ομιλία, με τίτλο «Ο ΓΚΠΔ και οι επιλογές του ν. 4624/2019»

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=22,34,96,190,162,209,194,236

 • 20-11-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Αξιολόγηση Schengen

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/6BC1FA4EBC163CF2C22584B8002F7B91?OpenDocument

 • 12-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές 4/2019 για το άρθρο 25 – Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού – Σε δημόσια διαβούλευση (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_en

 • 12-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές 3/2018 σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του GDPR (άρθρο 3) – Έκδοση που υιοθετήθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en

 • 12-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ & ΗΠΑ – Τρίτη ετήσια έκθεση κοινής αξιολόγησης (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en

 • 6-11-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Κοινό Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτική ημερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=252,51,122,66,217,216,60,228

 • 6-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Πολωνίας – Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν πρέπει να παρεμποδίζεται (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-dpa-withdrawal-consent-shall-not-be-impeded_en

 • 5-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Ο Επίτροπος του Βερολίνου για την Προστασία των Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο σε εταιρεία real estate (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/berlin-commissioner-data-protection-imposes-fine-real-estate-company_en

 • 1-11-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 26

https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/NEWSMAIN/INFORMATIONAL/OCT2019.PDF

GDPR Ορόσημα: Οκτώβριος 2019

GDPR Ορόσημα: Οκτώβριος 2019 1680 945 aalawyers

Το παρόν δεύτερο δελτίο (10/2019) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση με βάση έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

 Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/10/2019-31/10/2019) ξεχωρίζει η απόφαση του ΕΔΔΑ για την καταγραφή με κρυφές κάμερες ασφαλείας υπαλλήλων σούπερ μάρκετ, που ήταν ύποπτοι για κλοπή, η οποία καταγραφή οδήγησε στην απόλυσή τους, καθώς διαπιστώθηκε η παραβατική συμπεριφορά τους. Εν προκειμένω το ΕΔΔΑ έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι δεν συνέτρεχε παραβίαση του άρθρου 8  της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) παρά το ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν ενημερωθεί για τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Το σκεπτικό του ΕΔΔΑ βασίστηκε ιδίως στο ότι η απουσία ενημέρωσης για τη λειτουργία του κρυφού συστήματος βιντεοεπιτήρησης ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δικαιολογημένη, λόγω της εύλογης υποψίας για την παράνομη συμπεριφορά των υπαλλήλων.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

  Περίοδος: 1/10/2019-31/10/2019

 • 31-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Πολωνίας επέβαλε το πρώτο διοικητικό πρόστιμο σε δημόσιο φορέα (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-supervisory-authority-imposed-first-administrative-fine-public-entity_en

 • 31-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 32 του GDPR (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/romanian-supervisory-authority-fines-raiffeisen-bank-sa-and-vreau-credit-srl_en

 • 31-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ για μη λήψη συγκατάθεσης με σαφή θετική ενέργεια (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/romanian-supervisory-authority-fines-inteligo-media-sa_en

 • 23-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Αυστρίας επέβαλε πρόστιμο 18.000.000 ευρώ στην αυστριακή ταχυδρομική υπηρεσία (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-criminal-proceedings-austrian-data-protection-authority_en

 • 17-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισπανίας επέβαλε σε εταιρεία πρόστιμο 30.000 ευρώ για την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας της (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/spanish-data-protection-authority-fined-company-vueling-cookie-policy-used_en

 • 17-10-2019: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δελτίο τύπου: Απόφαση στην υπόθεση López Ribalda and Others v. Spain – Δεν έλαβε χώρα παραβίαση των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα εργαζόμενων στα ταμεία σούπερ μάρκετ στην Ισπανία που καταγράφηκαν κρυφά από κάμερες ασφαλείας (στα αγγλικά)

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6538808-8642219%22]}

 • 16-10-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=74,228,127,66,19,21,249,155

 • 11-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Έλεγχος του επίπεδου συμμόρφωσης του Δημόσιου Τομέα σε σχέση με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/8AA748D9412548A9C22584900038199C?OpenDocument

 • 8-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 37/2019 – Συστάσεις σε εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και συστήματος γεωεντοπισμού.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,64,228,200,166,166,62,123

 • 8-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Καταστάσεις εσόδων και εξόδων πολυκατοικιών και ανάρτηση αυτών σε χώρους εντός της πολυκατοικίας από Διαχειριστικές Επιτροπές

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/486BC9BCBC1020BCC225848E00442E13?OpenDocument

 • 7-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Ελλάδα – Επιβολή διοικητικών προστίμων σε πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-fines-imposed-telephone-service-provider_en

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 36/2019 – Εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 67/2016

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=101,88,49,38,154,38,161,235

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 31/2019 – Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,201,128,61,30,141,174,220

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 34/2019 – Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=47,129,81,44,214,237,129,37

 • 7-10-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=3,241,32,146,79,143,149,112

 • 3-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την ιστοσελίδα του Γραφείου

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/14CCE856C1279A1AC225848800408A73?OpenDocument

 • 3-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Αποφάσεις Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2019

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/0FE8ABFD413427C8C2258488002E4FF1?OpenDocument

 • 2-10-2019: Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση από την Ολομέλεια της Αρχής των ρυθμίσεων του νόμου 4624/2019

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=41,114,232,36,238,202,174,96

 • 1-10-2019: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δελτίο τύπου: Απόφαση στην υπόθεση C-673/17 – Για την αποθήκευση cookies απαιτείται η παροχή από τους χρήστες του Διαδικτύου συγκατάθεσης με θετική ενέργεια

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125el.pdf

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers