Μηνιαία αρχεία:

Απρίλιος 2020

Νέα Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή μας

Νέα Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή μας 1280 850 aalawyers

Ο συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Αιμίλιος Κορωναίος είναι μέλος της νέας διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο «την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18121/φ.343  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 271/10-4-2020) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτη Φιλόπουλο του Αθανασίου, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο,

2. Αθανάσιο Πανταζόπουλο του Παναγιώτη, Πρωτοδίκη Πειραιώς,

3. Νικόλαο Σεκέρογλου του Προδρόμου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

4. Μαρία Τζάνου του Χρήστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο,

5. Ιωάννη Ιγγλεζάκη του Δημητρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Νομική Σχολή, Τομέας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

6. Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

7. Αθανάσιο Κοσμόπουλο του Θεοδώρου Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

8. Γεώργιο Κουντούρη του Πέτρου, Νομικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

9. Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη του Γεωργίου, τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Τσόλια του Βασιλείου, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής.

10. Εμμανουήλ Μεταξάκη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών,

11. Σωτήριο Διαμαντόπουλο του Σπυρίδωνος, Δικηγόρο Αθηνών,

12. Χαράλαμπο Τσιανάκα του Δημητρίου, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών και υποψήφιο διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου,

13. Μαρία Σαρηγιαννίδου του Νικολάου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

14. Ειρηνικό Πλατή του Δημητρίου, Δικηγόρο Πειραιώς, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Μπρούμα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών,

15. Αιμίλιο Κορωναίο του Αιμιλίου, Δικηγόρο Αθηνών και

16. Ευγενία Μπέκα του Παναγιώτη, Δικηγόρο Αθηνών, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλη.

 

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers