Μηνιαία αρχεία:

Μάιος 2020

GDPR Ορόσημα: Μάρτιος 2020

GDPR Ορόσημα: Μάρτιος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν έβδομο δελτίο (3/2020) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/3/2020-31/3/2020) ξεχωρίζουν τόσο οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσο και η Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Τα εν λόγω κείμενα καθιστούν εμφανές ότι η πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δημιουργεί νέες ανάγκες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εγείρονται όμως συνάμα σοβαρά νομικά ζητήματα του οικείου δικαιϊκού κλάδου τα οποία θα μας απασχολήσουν μετ’ επιτάσεως στο μέλλον.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

Περίοδος: 1/3/2020-31/3/2020

 • 31-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση σχετικά με το ειδικό site του προγράμματος Problem-based training on the data protection reform package in GR and CY-TRAIN-GR-CY

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=140,114,243,22,86,54,204,111

 • 30-3-2020: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020, Άρθρο Εικοστό Ένατο, Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

http://www.et.gr/

 • 27-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 6/2020 – Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=198,127,154,238,99,167,141,185

 • 27-3-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την διαχείριση της πανδημίας

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/169DC615FF3D8678C225853800444729?OpenDocument

 • 20-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 4/2020 – Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου που αποκαλύπτουν και πληροφορίες για τρίτους

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=89,253,106,96,141,223,198,107

 • 20-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en

 • 18-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=183,117,179,158,197,42,73,40

 • 18-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99

 • 17-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Aνακοίνωση για την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.)

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=222,30,249,25,210,20,247,187

 • 17-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Aνακοίνωση: Πρόσθετα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και την προστασία της δημόσιας υγείας

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=214,18,93,122,53,90,47,157

 • 16-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση της Προέδρου του ΕΣΠΔ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en

 • 14-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για αναστολή συνεδριάσεων της Αρχής από 16.3.2020 έως και 3.4.2020

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=164,108,40,81,22,193,31,27

 • 14-3-2020: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», ΦΕΚ Α΄ 64/14-3-2020, Άρθρο Πέμπτο, Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID19

http://www.et.gr/

 • 11-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Σουηδίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στη Google (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-data-protection-authority-imposes-administrative-fine-google_en

 • 10-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε ισλανδικό σχολείο – Διοικητικό πρόστιμο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/personal-data-breach-breidholt-upper-secondary-school-administrative-fine_en

 • 10-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε μη κυβερνητική οργάνωση – Διοικητικό πρόστιμο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/personal-data-breach-national-center-addiction-medicine-administrative-fine_en

 • 10-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Προτεινόμενα πρόστιμα για δύο δήμους (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fines-proposed-two-municipalities_en

 • 5-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Επιβληθέν πρόστιμο σε σχολείο για την επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων μαθητών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-processing-students-fingerprints-imposed-school_en

 • 3-3-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/923B959F585D5C0BC225852000371217?OpenDocument

 • 3-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η ολλανδική εποπτική αρχή επιβάλλει πρόστιμο σε Ένωση Τένις (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/dutch-dpa-fines-tennis-association_en

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση στο Εφετείο

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση στο Εφετείο 512 300 aalawyers

Αθήνα, 7-3-2020

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, δια του Δ.Αναστασόπουλου, ανέλαβε την υπεράσπιση σε δεύτερο βαθμό καταδικασθέντος πρωτοδίκως σε δέκα (10) έτη κάθειρξης για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε κακουργηματική απιστία, διαπραχθείσας από Υπουργό, εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση αφορούσε συγκεκριμένες συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων, σύμφωνα με την αποδιδόμενη κατηγορία, ζημιώθηκε το Δημόσιο πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μετά από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, ο εντολέας μας, όπως και οι συγκατηγορούμενοι του, εν τέλει κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα και με την όμοια εισαγγελική πρόταση. Η απόφαση αυτή δικαίωσε, έστω και καθυστερημένα, ηθικά τον εντολέα μας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επέμενε για την αθωότητα του.

 

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση πρωτοδίκως

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση πρωτοδίκως 512 300 aalawyers

Αθήνα, 21-6-2019

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, δια του Δ.Αναστασόπουλου, ανέλαβε την υπεράσπιση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκία, από κοινού και κατ’εξακολούθηση, εις βάρος νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, από την οποία η ζημία που απειλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (α.1 παρ.1 εδ.α’ Ν.1608/1950). Η υπόθεση αφορούσε συγκεκριμένη σύμβαση που είχε συνάψει Οργανισμός του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιτίας της οποίας, σύμφωνα με την αποδιδόμενη κατηγορία, προκλήθηκε ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από μια εξαντλητική και πολύμηνη ακροαματική διαδικασία ο εντολέας μας (υπήκοος τρίτης χώρας της Ε.Ε.) κρίθηκε ομόφωνα αθώος, σύμφωνα με την όμοια εισαγγελική πρόταση. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε μια μεγάλη ηθική και ουσιαστική δικαίωση για τον εντολέα μας.

 

poiniko-dikaio

Yπόθεση Ιατρικής Ευθύνης

Yπόθεση Ιατρικής Ευθύνης 1680 945 aalawyers

Αθήνα, 18-12-19

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας του θανόντος, σε ποινικό και αστικό επίπεδο, κατά των υπαιτίων δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο έλαβε χώρα ο θάνατος ενός νεαρού ανθρώπου λόγω των λανθασμένων χειρισμών του αρμόδιων ιατρών. Ενώ ο θανών είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με συγκεκριμένα κλινικά συμπτώματα, εκ των οποίων ένας μέσος ιατρός θα έπρεπε να συμπεράνει ότι ο ασθενής πάσχει από εσωτερική αιμορραγία λόγω ρήξεως της σπλήνας, οι ιθύνοντες ιατροί εκτίμησαν λανθασμένα τα συμπτώματα αυτά, με αποτέλεσμα να προβούν σε εσφαλμένη διάγνωση και να συστήσουν στον θανόντα να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου και απεβίωσε τελικά δύο (2) ημέρες αργότερα. Η Δικηγορική Εταιρεία μας, συνεπικουρούμενη από έμπειρους ιατροδικαστές, διεξήγαγε μια αναλυτική ως προς την υπόθεση έρευνα, ζητώντας εν συνεχεία την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Yπόθεση Προσβολής Προσωπικότητας μέσω Facebook και Facebook Reactions

Yπόθεση Προσβολής Προσωπικότητας μέσω Facebook και Facebook Reactions 1280 850 aalawyers

Αθήνα, 01-08-2019

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση υποψήφιου βουλευτή, ο οποίος υπέστη βαρύτατη προσβολή προσωπικότητας μέσω προσβλητικών χαρακτηρισμών, οι οποίοι έτειναν στη στοχοποίηση του και τη βλάβη της σωματικής του ακεραιότητας, μέσω σελίδας στο facebook. Η Δικηγορική Εταιρεία μας, μέσω των νομικών ισχυρισμών που προέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων ανέδειξε το νομικό ζήτημα που εγείρεται ως προς τη χρήση των facebook reactions και απέδειξε ότι η χρήση των ως άνω ιδεογραμμάτων είναι δυνατό να προκαλέσει την προσβολή της προσωπικότητας του παθόντος, καθώς συνιστά εκδήλωση συναισθήματος, η οποία εν προκειμένω λαμβάνει τη μορφή της επιδοκιμασίας εξυβριστικών, συκοφαντικών και απειλητικών σχολίων.

Υπόθεση διεθνούς «ερωτικής απάτης» μέσω social media

Υπόθεση διεθνούς «ερωτικής απάτης» μέσω social media 1680 945 aalawyers

Αθήνα, 28-02-2019

Η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει αναλάβει τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών ενώπιον αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τη διερεύνηση  καλούμενης «ερωτικής απάτης» μέσω social media. Η υπόθεση αφορά την προσέγγιση της εντολέως μας, μέσω social media, από πρόσωπο, το οποίο έχοντας προβεί σε «κλοπή ταυτότητας» διακεκριμένου επιστήμονα από το εξωτερικό, ιδίως πλήθος φωτογραφιών του, παρίστανε το σημαίνον στέλεχος διεθνούς οργανισμού. Ο δράστης, κατόπιν πλήθους διαδικτυακών επικοινωνιών, όπου προέβη συστηματικά σε παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, εκδήλωσε δήθεν το ερωτικό ενδιαφέρον του προς την εντολέα μας. Στη συνέχεια, επικαλούμενος αναληθώς κίνδυνο ζωής για τον ίδιο, ζήτησε πιεστικά βοήθεια μέσω χρηματικών καταβολών σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε στο εξωτερικό. Κατ’αυτόν τον τρόπο παραπλάνησε την εντολέα μας και την έπεισε να προβεί κατ’επανάληψη σε χρηματικές καταβολές προς αυτόν. Στη συνέχεια, όταν η εντολέας μας αρνήθηκε να προβεί σε νέες χρηματικές καταβολές, αντιλαμβανόμενη την απάτη, και ζήτησε εξηγήσεις, ο δράστης διέγραψε τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξαφανίστηκε. Πρόκειται για «κλασική», πλέον, περίπτωση απάτης που έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές σε πολλά κράτη στην υφήλιο.

Υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων εργαζόμενου από εργοδότη

Υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων εργαζόμενου από εργοδότη 1680 945 aalawyers

                                                                                                              Αθήνα, 19-11-18

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση εργαζόμενης, η οποία υπήρξε θύμα εκτενούς παραβίασης των προσωπικών δεδομένων της από τον εργοδότη της. Η εργαζόμενη, έχοντας βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει παραβίαση του προσωπικού της λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», απευθύνθηκε στη Δικηγορική Εταιρεία μας προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματα της. Κατόπιν των νομικών ενεργειών της Δικηγορικής Εταιρείας μας, σε συνεργασία με τους έμπειρους τεχνικούς συμβούλους ψηφιακής ασφάλειας με τους οποίους συνεργαζόμαστε, αποδείχθηκε ότι ο εργοδότης της εντολέως μας είχε υποκλέψει τους κωδικούς της, εγκαθιστώντας στον επαγγελματικό της υπολογιστή ένα πρόγραμμα υποκλοπής κωδικών με τίτλο «Keylogger», έχοντας έτσι πρόσβαση για πολλούς μήνες στις διαδικτυακές της συνομιλίες και εν γένει στο λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook». Η εταιρεία μας ανέλαβε την εκπόνηση και την κατάθεση μιας ενδελεχούς ως προς τα πραγματικά περιστατικά, τις τεχνικές λεπτομέρειες και το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο εγκλήσεως κατά του εργοδότη της για το αδίκημα της παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας και της παραβίασης του νόμου περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ποινικής έρευνας.

COVID19: Τηλεργασία, κυβερνοέγκλημα και GDPR – Τι πρέπει να προσέχουμε

COVID19: Τηλεργασία, κυβερνοέγκλημα και GDPR – Τι πρέπει να προσέχουμε 1680 945 aalawyers

Άρθρο του συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Αιμίλιου Κορωναίου στη Huff Post, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου 2020.

Κατά την κρίσιμη περίοδο του κορωνοϊού που διανύουμε, η τηλεργασία, ήτοι η εξ αποστάσεως εργασία, έχει καταστεί πλέον ο κανόνας για χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ολοένα και περισσότερα άτομα εργάζονται σε τακτική βάση από την οικία τους, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι συχνά συνδέονται με το δίκτυο του τόπου εργασίας τους. Η επιστράτευση συστημάτων τηλεσυνεργασίας, π.χ. τηλεδιάσκεψης, επίσης διαρκώς διευρύνεται. Εξαιτίας αυτού, πολύ μεγάλος όγκος προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, αλλά και των ίδιων των τηλεργαζόμενων, τυγχάνει πλέον επεξεργασίας, ήτοι συλλογής, χρήσης, διαβίβασης κ.λπ., εξ αποστάσεως.

Η συνέχεια του άρθρου στη Huff Post, εδώ.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers