Μηνιαία αρχεία:

Ιούνιος 2020

GDPR Ορόσημα: Απρίλιος 2020

GDPR Ορόσημα: Απρίλιος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν όγδοο δελτίο (4/2020) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/4/2020-30/4/2020) ξεχωρίζουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο της τηλεργασίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η τηλεργασία εξακολουθεί να τυγχάνει εφαρμογής σε μεγάλη έκταση παρά την με τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποχώρηση της πανδημίας. Η εκτενής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξ αποστάσεως την οποία αυτή συνεπάγεται επιβάλλει τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία υπό προϋποθέσεις δύνανται να οδηγήσουν στην επιβολή υψηλών προστίμων για παραβίαση του GDPR.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

 

 Περίοδος: 1/4/2020-30/4/2020

 • 30-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εκδίδει πρόστιμο κατά δημόσιου φορέα (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-data-protection-authority-issues-fine-against-national-government_el

 • 24-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 24.4.2020 έως και 29.5.2020

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=78,206,237,239,166,239,116,12

 • 24-4-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Θερμοκαμερών και άλλων εφαρμογών σε χώρους που έχει πρόσβαση το κοινό/ εργοδοτούμενοι

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/798C8B6809EBDC87C2258554004137CB?OpenDocument

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην Αποστολή των ΗΠΑ στην ΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για την καταπολέμηση του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-us-mission-eu-24042020_en

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην επιστολή της ευρωβουλευτή Sophie in’t Veld σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για την καταπολέμηση του COVID19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-sophie-int-velds-letter-use-apps-fight_en

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην επιστολή των ευρωβουλευτών κας Ďuriš Nicholsonová και κ. Jurzyca σχετικά με την κοινή καθοδήγηση για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mrs-duris-nicholsonova-and-mr-jurzycas-letter_en

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή τέταρτη σύνοδος ολομέλειας: Το EΣΠΔ ενισχύει την καθοδήγηση για τον COVID-19 με προσφάτως υιοθετηθείσες επιστολές (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-fourth-plenary-session-edpb-doubles-down-covid-19-guidance-newly-adopted_el

 • 23-4-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές που στηρίζουν την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/D7EF2FC9CDACFEFAC2258553002C5006?OpenDocument

 • 21-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εικοστή τρίτη σύνοδος ολομέλειας: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί περαιτέρω οδηγίες για τον COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-twenty-third-plenary-session-edpb-adopts-further-covid_el

 • 21-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές υπ’ αριθμ. 3/2020 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την υγεία με σκοπό την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032020-processing-data-concerning-health-purpose_en

 • 21-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές υπ’ αριθμ. 4/2020 σχετικά με τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας και εργαλείων εντοπισμού επαφών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/usmernenia/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

 • 15-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου – Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=65,70,126,25,55,137,17,157

 • 14-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 7/2020 – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=116,67,210,115,187,219,13,165

 • 14-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή πρώτη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων – Επιστολή σχετικά με το σχέδιο Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογές που υποστηρίζουν την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-first-plenary-session-european-data-protection-board-letter-concerning_el

 • 11-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Eπιβολή προστίμου λόγω παρεμπόδισης της εποπτικής αρχής της Πολωνίας να διενεργήσει έλεγχο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-imposed-preventing-supervisory-authority-performing-inspection_el

 • 8-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Γνωμοδότηση αρ. 2/2020 κατόπιν διαβούλευσης βάσει του άρθρου 36 ΓΚΠΔ σχετικά με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο κατά την ανάρτηση δεδομένων ειδικών κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=8,92,112,70,244,115,37,231

 • 7-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων – Πεδίο επικείμενης καθοδήγησης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twentieth-plenary-session-european-data-protection-board-scope-upcoming-guidance-data_el

 • 7-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εντολή σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/mandate-processing-health-data-research-purposes-context-covid-19_en

 • 7-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εντολή σχετικά με τον γεωεντοπισμό και άλλα εργαλεία εντοπισμού στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/mandate-geolocation-and-other-tracing-tools-context-covid-19_en

 • 3-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 3.4.2020 έως και 24.4.2020

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=53,41,211,181,235,118,227,107

 • 3-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα εκδώσει οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-issue-guidance-data-processing-fight-against-covid-19_el

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers