Μηνιαία αρχεία:

Αύγουστος 2020

GDPR Ορόσημα: Μάιος – Ιούνιος 2020

GDPR Ορόσημα: Μάιος – Ιούνιος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν ένατο δελτίο (5-6/2020) αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/5/2020-30/6/2020) ξεχωρίζουν για τον εφαρμοστή του δικαίου τα νέα υποδείγματα ενημέρωσης και οι συστάσεις για την ικανοποίηση του οικείου δικαιώματος κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, τα οποία δημοσίευσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στις 9 Ιουνίου 2020. Σημειώνεται ότι η ΑΠΔΠΧ καλεί όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν στα ως άνω εντός διμήνου το αργότερο.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Διαχειριστής AA Lawyers

Αιμίλιος Κορωναίος
Συνεργάτης AA Lawyers

 

 

 Περίοδος: 1/5/2020-30/6/2020

 • 30-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Γνωμοδότηση 3/2020 της Αρχής επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=135,127,231,131,72,198,37,128

 • 30-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της Γνωμοδότησης 3/2020 της Αρχής

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=157,220,204,144,189,26,201,185

 • 29-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 18/2020 – Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΝEW YORK COLLEGE Α.Ε, σε συνέχεια καταγγελίας για στοχευμένη τηλεφωνική επικοινωνία

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=252,140,181,222,128,166,229,159

 • 29-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 19/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια δημοτική σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=227,68,111,51,0,157,123,5

 • 26-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε σωματείο που έστειλε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ σε (πρώην) δωρητές για συγκέντρωση χρημάτων (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposed-fine-1000-eur-association-sent-direct-marketing-messages_el

 • 25-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσιεύει νέο μητρώο που περιέχει αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας του άρθρου 60 του GDPR

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-publishes-new-register-containing-one-stop-shop-decisions_el

 • 24-6-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση – Πρόσβαση άλλων επαγγελματιών υγείας σε φακέλους ασθενών του ΓΕΣΥ

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/597B8CBC15FF90D5C22585910031EBB8?OpenDocument

 • 22-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Προσωρινή αναστολή της εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών COVID-19 της Νορβηγίας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/temporary-suspension-norwegian-covid-19-contact-tracing-app_el

 • 19-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Σουηδίας απαγόρευσε σε συνεταιρισμό στέγασης να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης στην είσοδο και στο κλιμακοστάσιο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/co-operative-housing-association-banned-using-video-surveillance-entrance_el

 • 19-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αποστολή μηνύματος άμεσου μάρκετινγκ σε λάθος άτομο και επειδή δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στο ακόλουθο αίτημα πρόσβασης (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-fines-controller-sending-direct-marketing-message-wrong-person_el

 • 17-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή δεύτερη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -Δήλωση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, δήλωση σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, επιστολή-απάντηση στον ευρωβουλευτή Körner για κάλυψη κάμερας φορητού υπολογιστή και κρυπτογράφηση, καθώς και επιστολή προς την Committee of European Auditor Oversight Bodies (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-second-plenary-session-statement-interoperability-contact-tracing-0_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 1000 ευρώ σε υπεύθυνο επεξεργασίας επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς μάρκετινγκ (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposes-fine-1000-euro-controller-not-responding-request-object_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον ευρωβουλευτή Moritz Körner σχετικά με τη σημασία των απαγορεύσεων κρυπτογράφησης σε τρίτες χώρες

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-moritz-korner-regarding-relevance-encryption_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον ευρωβουλευτή Moritz Körner σχετικά με τις φυσικές κάμερες σε φορητούς υπολογιστές

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-moritz-korner-regarding-physical-cameras_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον Ralf Bose, Πρόεδρο της Committee of European Auditor Oversight Bodies

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-ralf-bose-chair-committee-european-auditor_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ανοίγματος των συνόρων εκ νέου μετά την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/statement-processing-personal-data-context-reopening-borders_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/statement-data-protection-impact-interoperability-contact_el

 • 15-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου – Συστάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εικόνας ανηλίκων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=15,165,115,225,116,218,171,122

 • 12-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 17/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=135,204,67,134,114,157,78,52

 • 10-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 10/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=72,120,243,98,171,30,53,237

 • 10-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 11/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=146,235,85,13,163,118,183,9

 • 10-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 14/2020 – Επιβολή προειδοποίησης σε υποψήφια δημοτική σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=108,42,237,182,10,177,176,223

 • 10-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε υποψήφιο των τοπικών εκλογών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-data-protection-authority-imposed-fine-5000-eur-local-election_el

 • 10-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σε ευρωβουλευτές σχετικά με την εφαρμογή αναγνώρισης προσώπου που αναπτύχθηκε από την Clearview AI (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-meps-sophie-t-veld-moritz-korner-michal-simecka_el

 • 10-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή πρώτη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –Δημιουργία ειδικής ομάδας για το TikTok, απάντηση σε ευρωβουλευτές σχετικά με τη χρήση του Clearview AI από τις αρχές επιβολής του νόμου, απάντηση στην ENISA, απάντηση σε ανοιχτή επιστολή της NOΥB (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-first-plenary-session-establishment-taskforce-tiktok-response-meps-use_el

 • 9-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 12/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=98,34,212,255,202,12,45,232

 • 9-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 13/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=25,28,135,206,114,128,72,109

 • 9-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου – Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης – νέα υποδείγματα ενημέρωσης

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=157,86,254,87,84,215,79,21

 • 9-6-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για έξαρση δημοσιεύσεων

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/2F27C67686600B9CC2258582003596B9?OpenDocument

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρεία Iberdrola επειδή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα παροχής πληροφοριών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/spanish-data-protection-authority-fined-company-iberdrola-not-responding_el

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον Εκτελεστικό Διευθυντή του ENISA (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-juhan-lepassaar-enisa-executive-director_el

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Επιστολή-απάντηση στον ευρωβουλευτή Moritz Körner σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το TikTok (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-moritz-korner-regarding-tiktok-processing_el

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Επιστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον Maximilian Schrems, Επίτιμο Πρόεδρο του noyb.eu (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-letter-maximilian-schrems-honorary-chair-noybeu-09062020_el

 • 4-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Φινλανδίας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο για πολλαπλές ελλείψεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposes-administrative-fine-several-deficiencies-personal-data_el

 • 3-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Επιστολή στους Civil Liberties Union for Europe, Access Now και Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/letter-civil-liberties-union-europe-access-now-and-hungarian_el

 • 3-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή όγδοη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σε ΜΚΟ σχετικά με τα ουγγρικά διατάγματα και δήλωση σχετικά με το άρθρο 23 του GDPR (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirtieth-plenary-session-edpb-response-ngos-hungarian-decrees-and-statement-article_el

 • 2-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με περιορισμούς στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/autre/statement-restrictions-data-subject-rights-connection-state_el

 • 27-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Φινλανδίας επέβαλε τρία διοικητικά πρόστιμα για παραβιάσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposed-three-administrative-fines-data-protection-violations_el

 • 26-5-2020: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Απόφαση στην υπόθεση του Π.T. κατά Μολδαβίας (προσφυγή υπ’ αρ. 1122/12) – Δελτίο Τύπου – Η αναφορά στην πάθηση HIV σε πιστοποιητικό εξαίρεσης στρατιωτικής υπηρεσίας παραβίασε το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (στα αγγλικά)

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6704844-8927352%22]}

 • 25-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου για τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=234,68,238,73,123,48,63,117

 • 25-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Δύο χρόνια από την ημέρα που ο Κανονισμός προστασίας Δεδομένων μπήκε στη ζωή μας

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/AF0B1447A3A5AABAC22585730031BE6D?OpenDocument

 • 21-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/B6BC15E95339CD95C225856F002C899D?OpenDocument

 • 20-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Διενέργεια εξετάσεων/ αξιολόγηση φοιτητών, στο πλαίσιο του Covid 19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/4075E6DDD2654138C225856E003FD2B0?OpenDocument

 • 20-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή όγδοη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Γνώμη κατά το άρθρο 64 του GDPR για το σχέδιο τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που υποβλήθηκαν από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας, Μητρώο δημοσίευσης αποφάσεων κατά το άρθρο 60 του GDPR (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-eighth-plenary-session-art-64-gdpr-opinion-draft-sccs-submitted-si-sa_el

 • 19-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Γνώμη 17/2020 για το σχέδιο τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που υποβλήθηκαν από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας (άρθρο 28 παρ. 8 του GDPR) (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-172020-draft-standard-contractual-clauses_el

 • 18-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Κατευθυντήριες Γραμμές Επιτρόπου – Εξ’ αποστάσεως διεξαγωγή εξετάσεων –αξιολόγηση φοιτητών

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/all/4075E6DDD2654138C225856E003FD2B0/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%94%CE%A0%CE%A7%20%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf?openelement

 • 15-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 8/2020 – Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=156,161,144,183,253,65,53,41

 • 15-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 9/2020 – Απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης της συμμόρφωσης των υπευθύνων επεξεργασίας / εκτελούντων την επεξεργασία με κώδικες δεοντολογίας

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,109,36,9,110,161,28,205

 • 15-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Προτεινόμενο πρόστιμο για εταιρεία προσλήψεων της Δανίας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-proposed-danish-recruitment-company_el

 • 13-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Παράνομη δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/wrongful-publish-sensitive-personal-data-region-orebro-countys-website_el

 • 12-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων του Προέδρου της Αρχής με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, την ΟΛΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=47,83,161,141,198,101,70,43

 • 12-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και διενέργεια εξετάσεων/ αξιολόγηση φοιτητών, στο πλαίσιο του Covid19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/705C7BE149DC7814C22585660048F5E4?OpenDocument

 • 8-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση στους ευρωβουλευτές Roberta Metsola και Andrzej Halicki σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις πολωνικές εκλογές (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-meps-roberta-metsola-andrzej-halicki-regarding_el

 • 8-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υιοθετεί επιστολή σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για τις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας και συζητά τα πρόσφατα διατάγματα της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με τον κορωνοϊό κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopts-letter-polish-presidential-elections-data-disclosure-discusses-recent_el

Άρθρο του Δ.Αναστασόπουλου στο protothema.gr

Άρθρο του Δ.Αναστασόπουλου στο protothema.gr 512 300 aalawyers

Άρθρο του διαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Δημήτρη Αναστασόπουλου στο protothema.gr

«Δικαιοσύνη σε ελεύθερη πτώση» είναι το «έργο» που παρακολουθούμε εδώ και χρόνια όσοι υπηρετούμε το χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και, δυστυχώς, η πτώση (κατάπτωση) αυτή συνεχίζεται, ακολουθώντας τους νόμους της βαρύτητας: όσο πιο κοντά φτάνεις στο τελικό σημείο προστριβής, τόσο πιο ταχεία είναι. Και όσο πιο μεγάλη είναι η πτώση, τόσο πιο καταστροφικά είναι τα αποτελέσματα της τελικής προστριβής. Την οποία φοβάμαι ακόμα δεν έχουμε δει. Ο Ζ.Φρόϋντ υποστήριζε ότι το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη. Στη χώρα μας φαίνεται αυτό να μην απασχολεί σοβαρά τους θεσμικούς παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτή, ή τη συνδιαμορφώνουν, με αποτέλεσμα την κατάπτωση που ζούμε. Με ό,τι αυτή συνεπάγεται για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας.

Πως αλλιώς μπορεί να περιγράψει κανείς όλα όσα παρακολουθούμε να διαδραματίζονται στο στενό ή ευρύτερο πυρήνα της Δικαιοσύνης; Όλη η κοινωνία παρακολούθησε το «μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης» να υποκρύπτει μια αναίσχυντη προσπάθεια εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων. Βεβαίως, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης δεν είναι, δυστυχώς, σπάνιο φαινόμενο στη χώρα μας. Οι διώξεις, όμως, κατά εισαγγελικών λειτουργών είναι, και αυτό μαρτυρά το μέγεθος του προβλήματος σήμερα. Όπως είναι και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δικαστών, συνδικαλιστών και μη, που έχουν φτάσει αρκετές φορές σε ανάρμοστες, για την ιδιότητα τους, ακρότητες. Τα φαινόμενα αυτά εντείνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και εμπεδώνουν την αντίληψη «διαπλοκής» ανάμεσα στην εκτελεστική και δικαστική εξουσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως άλλωστε εντείνει το αίσθημα ασυδοσίας και «ανεκτής» στη συνείδηση της κοινωνίας παρανομίας η όλο και πιο εκτεταμένη αξιοποίηση παράνομων αποδεικτικών μέσων».

Η συνέχεια του άρθρου στο protothema.gr, εδώ.

 

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers