Μηνιαία αρχεία:

Μάιος 2021

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στο Delphi Forum 2021

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στο Delphi Forum 2021 1680 945 aalawyers

Στα πλαίσια του 6ου Delphi Economic Forum που έλαβε χώρα μεταξύ 10 και 15 Μαΐου 2021, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα για την Προστασία των Δεδομένων και την Ασφάλεια του Δικτύου μαζί με τους καταξιωμένους ομιλητές και ειδήμονες Ken Morris ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της KnectIQ, Chris Hankin καθηγητή πληροφορικής στο Ινστιτούτο Ασφάλειας, Επιστήμης και Τεχνολογίας του πανεπιστημίου Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου, Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου καθηγητή και δικηγόρο στο πανεπιστήμιο Vrije Universiteit στις Βρυξέλλες και την MPLegal, Αλέξη Πετσόπουλο συνεργάτη σε ζητήματα ασφάλειας του δικτύου της PwC και τον δημοσιογράφο της ιστοσελίδας LIFO.gr Τίμο Κουρεμένο.

Οι ομιλητές συζήτησαν επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και το συσχετισμό τους με την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια του δικτύου, ιδωμένα και υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Δημήτρη Αναστασόπουλο στις διάφορες μορφές ηλεκτρονικής απάτης που παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Η ημερήσια διάταξη και η συζήτηση που έλαβε χώρα εντός της ως άνω ενότητας είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Delphi Economic Forum:

https://live.delphiforum.gr/agenda/session/543232

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers