Μηνιαία αρχεία:

Ιούνιος 2021

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021 1680 945 aalawyers

Το παρόν δωδέκατο δελτίο (4/2021) αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Το παρόν δελτίο περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τις κυριότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού κατά τη χρονική περίοδο 1/11/2020 – 31/5/2021. Στη χρονική περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου ξεχωρίζουν οι αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα καθώς και του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων αυτοδιάγνωσης και ελέγχων ανίχνευσης του ιού της COVID-19. H πανδημία εξακολουθεί να μαστίζει τα κράτη ανά τον κόσμο, ενισχύοντας την ανάγκη για διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης του ιού. Η ανάγκη αυτή συνδέεται άρρηκτα με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, δη, ειδικών κατηγοριών τα οποία αφορούν την υγεία των υποκειμένων των δεδομένων. Η εκτενής επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων επιβάλλει τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία υπό προϋποθέσεις δύνανται να οδηγήσουν στην επιβολή υψηλών προστίμων για παραβίαση του GDPR. Σημαντικό είναι , τέλος, να παρατηρηθεί η αυξημένη δραστηριότητα των επιμέρους εθνικών Αρχών προστασίας δεδομένων με την επιβολή υψηλών προστίμων, ιδίως στις σκανδιναβικές χώρες.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Διαχειριστής AA Lawyers

 

Περίοδος 1/11/2020 – 30/11/2020
 • 4-11-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση επί αιτήματος προσωρινής διαταγής 1/2020 (άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 4624/19 σε συνδ. με άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ).

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/apofasi-epi-aitimatos-prosorinis-diatagis-12020-arthro-15-par-8-toy-n

 • 10-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί την πρώτη του απόφαση βάσει του άρθρου 65 ΓΚΠΔ (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopts-first-art-65-decision_en

 • 11-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Σαρακοστή πρώτη σύνοδος ολομέλειας: Το ΕΣΠΔ εγκρίνει συστάσεις για συμπληρωματικά μέτρα μετά το Σχέδιο II (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-41st-plenary-session-edpb-adopts-recommendations_en

 • 19-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Επιθετικές πρακτικές marketing: Επιβολή προστίμου άνω των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Vodafone από την Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/aggressive-telemarketing-practices-vodafone-fined-over-12-million-euro_en

 • 20-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Σαρακοστή δεύτερη σύνοδος ολομέλειας: Παρουσίαση δύο νέων συνόλων Σχεδίων Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών & έγκριση από το ΕΣΠΔ δήλωσης σχετικά με το μελλοντικό κανονισμό για τη διαδικτυακή ιδιωτικότητα (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-42nd-plenary-session-presentation-two-new-sets-sccs_en

 • 24-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλει πρόστιμο σε σχολική πλατφόρμα στη Στοκχόλμη (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-sa-fines-board-education-city-stockholm_en

 • 25-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνει επίπληξη για κοινοποίηση καταλόγου ατόμων σε καραντίνα (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/reprimand-disclosure-list-quarantined-persons_en

 • 25-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή προστασίας Δεδομένων επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε νοσοκομείο (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/norwegian-dpa-imposes-administrative-fine-ostfold-hf-hospital_en

 • 25-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο για παράνομη επεξεργασία εικόνων βίντεο (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-fine-unlawful-processing-video-images_en

 • 25-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην τηλεφωνική εταιρεία Telefónica Móviles España (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/spanish-dpa-imposes-fine-telefonica-moviles-espana_en

 • 25-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Επιβολή προστίμου από τη Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ για παράνομη βιντεοεπιτήρηση σε οίκο φροντίδας ατόμων με λειτουργικές δυσκολίες (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/gdpr-fine-unlawful-video-surveillance-lss-housing_en

 • 25-11-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο για παράνομη επεξεργασία εικόνων βίντεο (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-fine-unlawful-processing-video-images_en

 • 26-11-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για Ορισμό Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την χορήγηση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/orismos-epopti-kai-diaheiristi-psifiakon-pistopoiitikon-gia-tin-horigisi

 

Περίοδος 1/12/2020 – 31/12/2020
 • 1-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί έγγραφα και κατευθυντήριες γραμμές κατά την τριακοστή ένατη και τη σαρακοστή σύνοδο ολομέλειας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopted-documents-39th-40th-plenary_en

 • -12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σημειώνει αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ελέγχουν την πρόσβαση του προσωπικού σε περιοδικά δεδομένων ασθενών (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/deficiencies-how-healthcare-providers-control-staff-access-patient-journal_en

 • 7-12-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση σχετικά με καταγγελίες για τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση χρηματιστηριακών προϊόντων.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/anakoinosi-shetika-me-kataggelies-gia-tilefonikes-kliseis-me-skopo-tin-proothisi

 • 8-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Εσθονική Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων υποχρέωσε τα ηλεκτρονικά φαρμακεία να τερματίσουν άμεσα την πρόσβαση σε πληροφορίες συνταγής άλλου ατόμου (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/estonian-data-protection-inspectorate-obliged-e-pharmacies-immediately_en

 • 10-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η συντονισμένη επιτροπή εποπτείας του ΕΣΠΔ διορίζει νέο συντονιστή (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/coordinated-supervision-committee-appoints-new-coordinator_en

 • 11-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο σε Πανεπιστήμιο που απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς  ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/university-failed-sufficiently-protect-sensitive-personal-data_en

 • 15-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ανακοινώνει την απόφασή επί έρευνας που αφορά το Twitter (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/irish-data-protection-commission-announces-decision-twitter-inquiry_en

 • 16-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: ΕΣΠΔ – Σαρακοστή τρίτη σύνοδος ολομέλειας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-43rd-plenary-session_en

 • 17-12-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλει πρόστιμο ύψους 300.000 SEK σε εταιρεία στέγασης για παράνομη βιντεοεπιτήρηση (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/300000-sek-fine-against-housing-company_en

 • 22-12-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου – Σχέδιο δημοσίευσης ΓΕΠΔΠΧ δυνάμει του περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα, Ν. 184(Ι)/2017.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/210B503D0CA3F588C2258646002151D6?OpenDocument

 

Περίοδος 1/1/2021 – 31/1/2021
 • 4-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Σαρακοστή δεύτερη και σαρακοστή τρίτη σύνοδοι ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί δήλωση για το μελλοντικό Κανονισμό προστασίας διαδικτυακής ιδιωτικότητας και λοιπά έγγραφα και κατευθυντήριες γραμμές.

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopted-documents-42nd-43rd-plenary_en

 • 5-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Anwara Sp. Z o. o. επειδή απέτυχε να συνεργαστεί με την αρχή επιτήρησης και να παράσχει πληροφορίες (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-fines-anwara-sp-z-oo-failing-cooperate_en

 • 11-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία ENEA S.A. λόγω μη γνωστοποίησης στην επιτηρούσα αρχή περιστατικού παραβίασης δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=All&field_edpb_member_state_target_id=All&page=6

 • 13-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία WARTA S.A. λόγω αποτυχίας της εταιρείας να γνωστοποιήσει στην εποπτεύουσα αρχή περιστατικό παραβίασης δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-warta-failure-notify-personal-data-breach-without-undue-delay_en

 • 13-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία ID Finance λόγω μη εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων: Ο έλεγχος πιθανών αδυναμιών του συστήματος δε μπορεί να καθυστερεί (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-id-finance-poland-checking-potential-system-vulnerabilities_en

 • 15-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προστασίας Δεδομένων και ο Ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων υιοθετούν κοινές γνώμες επί νέου συνόλου Συμβατικών Ρητρών (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinions-new-sets-sccs_en

 • 18-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί κατευθυντήριες γραμμές επί παραδειγμάτων που αφορούν γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-examples-regarding-data-breach-notification_en

 • 18-1-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Νέα διαδικτυακή πύλη και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/nea-diadiktyaki-pyli-kai-anabathmismenes-ilektronikes-ypiresies-tis-arhis

 • 26-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Επιβολή προστίμου από την Πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε Πολωνικό Πανεπιστήμιο λόγω μη γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=All&field_edpb_member_state_target_id=All&page=5

 • 26-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει περιορισμό επεξεργασίας δεδομένων στο TikTok μετά το θάνατο ενός κοριτσιού από το Παλέρμο (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=All&field_edpb_member_state_target_id=All&page=5

 • 26-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων απευθύνει επίσημη προειδοποίηση σε Supermarket για τη χρήση Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-issues-formal-warning-supermarket-its-use-facial-recognition_en

 • 26-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Πρόθεση της Νορβηγικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων να επιβάλει πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Grindr LLC (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-intention-issue-eu-10-million-fine-grindr-llc_en

 • 26-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Ο Υφυπουργός Προστασίας Δεδομένων στην Κάτω Σαξονία επιβάλλει πρόστιμο 10,4 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία notebooksbilliger.de λόγω παράνομης βιντεοεπιτήρησης εργαζομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/state-commissioner-data-protection-lower-saxony-imposes-eu-104-million-fine_en

 • 27-1-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου – Οδηγίες για την αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων πολιτικού περιεχομένου / προώθησης υποψηφιοτήτων.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/6E82B388041EEA11C225866A0044DB42?OpenDocument

 • 28-1-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Το ΕΣΠΔ γιορτάζει την ημέρα Προστασίας Δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-celebrates-data-protection-day_en

 • 28-1-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δημοσίευση των τελικών αποφάσεων της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης κωδίκων δεοντολογίας.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/dimosieysi-ton-telikon-apaitiseon-tis-arhis-gia-ti-diapisteysi-ton-foreon

 

Περίοδος 1/2/2021 – 28/2/2021
 • 1-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50 χιλιάδων ευρώ στην εταιρεία Family Service για διάφορες παραβάσεις του ΓΚΠΔ (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/belgian-dpa-imposes-eu50000-fine-family-service_en

 • 1-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Παιδιά και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ζητά πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook και το Instagram (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/children-and-social-networks-italian-dpa-requests-information-processing_en

 • 2-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Πολωνική Αρχή προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμα σε έξυνες πόλεις: Άλλο ένα πρόστιμο για έλλειψη συνεργασίας με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-fines-smart-cities-another-fine-lack-cooperation-personal-data_en

 • 3-2-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανάκληση απόφασης της ΑΠΔΠΧ λόγω μη ικανοποίησης δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του υπευθύνου επεξεργασίας.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/anaklisi-apofasis

 • 8-2-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής από την ΑΠΔΠΧ λόγω έλλειψης ισχυρής πιθανολόγησης ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του προσφεύγοντος.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/aporripsi-aitisis-ekdosis-prosorinis-diatagis

 • 9-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προστασίας Δεδομένων Σαρακοστή πέμπτη σύνοδος ολομέλειας: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί έγγραφα (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopted-documents-45th-plenary_en

 • 11-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην Εθνική Σχολή Δικαιοσύνης και Εισαγγελίας (KSSIP) για παραβίαση των κανόνων του ΓΚΠΔ (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-fines-national-school-judiciary-and-public-prosecution-kssip_en

 • 11-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Cyberbook AS για παράνομη ρύθμιση της αυτόματης προώθησης των μηνυμάτων ενός πρώην υπαλλήλου (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-cyberbook_en

 • 11-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Lindstrand Trading AS για τη διεξαγωγή συνολικά τεσσάρων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ατόμων και ατομικών επιχειρήσεων χωρίς νομική βάση (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-lindstrand-trading_en

 • 11-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Coop Finnmark S.A. για παράνομη διανομή εγγραφής κάμερας από κατάστημα (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-coop-finnmark_en

 • 11-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Gveik AS για τη διεξαγωγή αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας χωρίς νομική βάση (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-gveik_en

 • 11-2-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/exetasi-kataggelias-gia-apostoli-azititis-politikis-epikoinonias

 • 12-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Σουηδική Αστυνομία χρησιμοποίησε παρανόμως εφαρμογή αναγνώρισης προσώπου σύμφωνα με τη Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/swedish-dpa-police-unlawfully-used-facial-recognition-app_en

 • 12-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στον Δήμο Indre Østfold για παραβίαση εμπιστευτικότητας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-municipality-indre-ostfold_en

 • 12-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Το πρώτο πρόστιμο για μη συμμόρφωση με διαταγή διοικητικής απόφασης από την Πολωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-first-fine-non-compliance-administrative-decision-order_en

 • 12-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Telenor για ανεπαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-reprimand-telenor-inadequate-protection-personal-data_en

 • 16-2-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου – Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την αναφώνηση προσωπικών δεδομένων σε κέντρα που διενεργούνται rapid τεστ για covid.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/2E982E303EFB13ADC225867E003299BB?OpenDocument

 • 19-2-2021: 12-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία CAIXABANK S.A. για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών και για μη παροχή επαρκούς πληροφόρησης αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/spanish-data-protection-authority-aepd-imposes-fine-6000000-eur-caixabank_en

 • 23-2-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία Aquateknikk AS για τη διεξαγωγή μίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας χωρίς νομική βάση (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-aquateknikk_en

 • 25-2-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Έκδοση πράξης της ΑΠΔΠΧ για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων από ασφαλιστική εταιρία.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epexergasia-prosopikon-dedomenon-asfalismenon-apo-asfalistiki-etairia

 

Περίοδος 1/3/2021 – 31/3/2021
 • 2-3-2021: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μηνιαία Νομολογία – Μάρτιος 2021: Έκδοση απόφασης του ΔΕΕ επί των όρων πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3471594/el/

 • 3-3-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Αποφάσεις Οκτωβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/B0CED3EDDC2EE5EDC225868D0037E7A4

 • 10-3-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: ΕΣΠΔ & ΕΕΠΔ εκδίδουν κοινή γνώμη σχετικά με την πράξη για την διακυβέρνηση δεδομένων.

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act-dga_el

 • 10-3-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: 46η Σύνοδος Ολομέλειας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-46th-plenary-session_el

 • 16-03-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/deltio-typoy-gia-tin-epexergasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira-sto-plaisio-tis:

 • 16-03-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το EDPB ενέκρινε έγγραφα – 46η Ολομέλεια (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopted-documents-46th-plenary_el

 • 26-03-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τεσσαρακοστή έβδομη Σύνοδος Ολομέλειας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/forty-seventh-plenary-session-edpb_el

 • 26-03-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Έκδοση «πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού» και χρησιμοποίηση/φύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από αεροπορικές εταιρείες.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/A1548B7862EB2196C22586A4003E8EEE?OpenDocument

 • 29-03-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Εξέταση Καταγγελίας για αζήτητη επικοινωνία.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/exetasi-kataggelias-gia-apostoli-azititis-politikis-epikoinonias-1

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή τέταρτη σύνοδος ολομέλειας: Το EΣΠΔ ενισχύει την καθοδήγηση για τον COVID-19 με προσφάτως υιοθετηθείσες επιστολές (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-fourth-plenary-session-edpb-doubles-down-covid-19-guidance-newly-adopted_el

 • 29-03-2021:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η Λιθουανική DPA εκδίδει πρόστιμο 12.000 ευρώ για παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στην αίτηση «Καραντίνας» (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/lithuanian-dpa-issues-eur-12000-fine-infringements-general-data-protection_el

 • 29-03-2021:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η Λιθουανική DPA εκδίδει πρόστιμο 15.000 ευρώ για παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στο Κέντρο Μητρώων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/lithuanian-dpa-issues-eur-15000-fine-infringements-general-data-protection_el

 • 30-03-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η Bαυαρική DPA (BayLDA) καλεί τη γερμανική εταιρεία να διακόψει τη χρήση του εργαλείου «Mailchimp» (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/bavarian-dpa-baylda-calls-german-company-cease-use-mailchimp-tool_el

 • 31-03-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η Ισπανική DPA Fines Vodafone Spain περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/spanish-dpa-fines-vodafone-spain-more-8-million-euros_el

 

Περίοδος: 1/4/2021-30/4/2021
 • 02-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα –Απόφαση: Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/diagrafi-stoiheion-pelati-kai-diagrafi-apo-tis-listes-apodekton

 • 06-04-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Οι αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ εκδίδουν κοινή γνώμη σχετικά με τις προτάσεις για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/eu-data-protection-authorities-adopt-joint-opinion-digital-green-certificate_el

 • 06-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Νέα: Τη Δευτέρα 5 Απριλίου ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την  Έκθεση Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2019.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/epidosi-tis-etisias-ekthesis-pepragmenon-tis-arhis-ston-proedro-tis-boylis

 • 07-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-epitirisi-ergazomenoy-meso-kameras

 • 07-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: – Δελτίο Τύπου: Εμφάνιση συνόλου δεδομένων (dataset) στο διαδίκτυο.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/emfanisi-synoloy-dedomenon-dataset-sto-diadiktyo

 • 7-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: -Πράξη της Αρχής: Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-mi-orthi-antapokrisi-se-dikaioma-diagrafis

 • 09-04-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Δημοσιευμένα δεδομένα που φαίνεται να αφορούν χρήστες του Facebook.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/F3A932AFD71C0A79C22586B30039692E?OpenDocument

 • 16-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: -Πράξη της Αρχής: Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για αζήτητη τηλεφωνική κλήση προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-se-ypopsifia-boyleyti-gia-azititi

 • 16-04-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Γνώμες σχετικά με σχέδια αποφάσεων επάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-opinions-draft-uk-adequacy-decisions_el

 • 16-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αιρετή τοπικής αυτοδιοίκησης – παραπομπή στην Ολομέλεια.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/kataggelia-gia-apostoli-eyhetirioy-minymatos-ilektronikoy-tahydromeioy

 • 16-04-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-se-ypopsifia-boyleyti-gia-paranomi-3

 • 26-04-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Προσκόμιση αποδεικτικών/ πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων για covid-19.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/95EB959D80A4C218C22586C300357782?OpenDocument

 • 28-04-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απογραφή 2021: Η Πορτογαλική DPA (CNPD) ανέστειλε τη ροή δεδομένων προς τις ΗΠΑ.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/census-2021-portuguese-dpa-cnpd-suspended-data-flows-usa_el

 • 29-04-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η ολλανδική DPA επιβάλλει πρόστιμο στον δήμο για παρακολούθηση μέσω Wi-Fi.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-fines-municipality-wi-fi-tracking_el

 • 29-04-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η ολλανδική DPA επιβάλλει πρόστιμο στον δήμο για παρακολούθηση μέσω Wi-Fi.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-fines-municipality-wi-fi-tracking_el

 

Περίοδος: 1/5/2021-31/5/2021
 • 04-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ιταλική DPA: Σημαντικά κρίσιμα ζητήματα για την κάρτα εμβολιασμού (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/italian-dpa-major-critical-issues-vaccination-pass_el

 • 04-05-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Διακήρυξη σχετικά με την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/2DA835D468E6BA05C22586CB00409F51?OpenDocument

 • 05-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η Ισλανδική DPA εκδίδει πρόστιμο στο InfoMentor για ανεπαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/icelandic-dpa-issues-fine-infomentor-inadequate-protection-personal-data_el

 • 05-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Νορβηγική DPA: Πρόθεση έκδοσης προστίμου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Disqus Inc (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-intent-issue-eu-25-million-fine-disqus-inc_el

 • 08-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Φινλανδική DPA: Διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε στο ParkkiPate για παραβιάσεις προστασίας δεδομένων που συνδέονται με τέλη ελέγχου στάθμευσης (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/finnish-dpa-administrative-fine-imposed-parkkipate-data-protection_el

 • 11-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ολλανδική DPA: PVV Overijssel πρόστιμο επειδή δεν ανέφερε παραβίαση δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-pvv-overijssel-fined-failing-report-data-breach_el

 • 12-05-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων και μη ορθή ανταπόκριση σε δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-prostimoy-gia-mi-nomimi-epexergasia-dedomenon-kai-mi-orthi

 • 12-05-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Αρχή επιβάλλει προσεκτικά χρηματικό πρόστιμο για μη αναγνώριση απαιτήσεων αντίστροφη στην αποστολή μηνυμάτων για εμφάνιση διαμορφώσεις.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/i-arhi-epiballei-dioikitiko-hrimatiko-prostimo-gia-mi-ikanopoiisi

 • 12-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ολλανδικό DPA επιβάλλει πρόστιμο 525.000 € στο Locatefamily.com (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-imposes-fine-eu525000-locatefamilycom_el

 • 13-05-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου για covid 19 που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/728652FCB3FD8AB8C22586D40045F23B?OpenDocument

 • 13-05-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή τέταρτη σύνοδος ολομέλειας: Νορβηγική DPA: Επιβολή προστίμου στην εταιρεία για παράνομη προώθηση e-mail (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-company-fined-illegal-forwarding-e-mail_el

 • 18-05-2021: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Η Ισπανική DPA επιβάλλει πρόστιμο 1.500.000 ευρώ στην EPD Energía, S.A.U. για δύο παραβιάσεις του GDPR (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/spanish-dpa-imposes-fine-1500000-euros-epd-energia-sau-two-infractions-gdpr_el

 • 18-05-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-dioikitikoy-prostimoy-se-ypopsifio-boyleyti-gia-paranomi-6

 • 20-05-2021:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμες σχετικά με τους πρώτους διεθνικούς κώδικες δεοντολογίας, τη δήλωση για τον νόμο διακυβέρνησης δεδομένων, τις συστάσεις για τη νομική βάση για την αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-opinions-first-transnational-codes-conduct-statement-data-governance-act_el

 • 21-05-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test).

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/epexergasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira-sto-plaisio-tis-dienergeias

 • 25-05-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή κυρώσεων στον ΔΟΠΑΚΑ Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για παράνομη επεξεργασία και μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/prakseisArxis/epiboli-kyroseon-ston-dopaka-dimoy-tayroy-moshatoy-gia-paranomi

 • 25-05-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Τρία χρόνια από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/01A6A0AE14418579C22586E00050CBA4?OpenDocument

 • 25-05-2021: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ενέργειες της Αρχής σχετικά με έγγραφο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/deltia/energeies-tis-arhis-shetika-me-eggrafo-tis-enosis-pliroforikon-elladas

 • 25-05-2021: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Διαδικασία ψηφοφορίας και παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/1B4DB1ABE3EEADD5C22586E000385520?OpenDocument

 • 28-05-2021:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ετήσια έκθεση 2020 του ΕΣΠΔ: Διασφάλιση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-annual-report-2020-ensuring-data-protection-rights-changing-world_el

 

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers