Μηνιαία αρχεία:

Ιανουάριος 2024

Οι νέες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις

Οι νέες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις 1680 945 aalawyers

Βρείτε παρακάτω το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας σχετικά με τις νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις επί ζητημάτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 57 και 114 του ν. 5079/2023 (Α’ 215).

Ενημερωτικό Δελτίο AA Lawyers νέες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers