Νέα Γραφείου

GDPR Ορόσημα: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020

GDPR Ορόσημα: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν ενδέκατο δελτίο (9-10/2020) αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/9/2020-31/10/2020) ξεχωρίζει η απόφαση της εποπτικής αρχής του Αμβούργου με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους περίπου 35.300.000 ευρώ σε κέντρο εξυπηρέτησης πολυεθνικού ομίλου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων. Η εμπλεκόμενη εταιρεία προέβαινε για σειρά ετών σε εκτενή καταγραφή προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, συλλέγονταν δεδομένα σχετικά με την οικογένεια των εργαζομένων, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τις διακοπές τους, τα οποία χρησιμοποιούνταν ιδίως για τη δημιουργία εργασιακού προφίλ. Το τελευταίο λαμβανόταν στη συνέχεια υπόψη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εργασιακό μέλλον τους. Το ύψος του εν λόγω προστίμου καθιστά διαυγή τη μεγάλη σπουδαιότητα της ορθής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Διαχειριστής AA Lawyers

Αιμίλιος Κορωναίος
Συνεργάτης AA Lawyers

  

 

Περίοδος: 1/9/2020-31/10/2020

 • 29-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 33/2020 – Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά Κολλεγίου για παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης και διαγραφής.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=89,72,206,138,129,101,238,220

 • 26-10-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου – Ενδοτμηματικές Εξετάσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/41437E4CDF9D580BC225860D0045E373?OpenDocument

 • 26-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Νορβηγίας επέβαλε πρόστιμο για τη διενέργεια πιστοληπτικού ελέγχου ατομικής επιχείρησης χωρίς να υφίσταται νομική βάση επεξεργασίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/norwegian-dpa-fines-odin-flissenter-performing-credit-check-sole_el

 • 22-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με τη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=41,155,187,52,248,200,129,0

 • 21-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γονέων υιοθετημένου τέκνου (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/lithuanian-dpa-imposes-fine-improperly-processed-personal-data-parents_el

 • 21-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – 40η σύνοδος ολομέλειας: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, συντονισμένο πλαίσιο επιβολής, επιστολή σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-40th-plenary-session-guidelines-data-protection-design_el

 • 19-10-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου – Αποφάσεις: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2020

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/B64595978C98EFCEC2258606003EC47E?OpenDocument

 • 14-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Νορβηγίας έλαβε απόφαση επιβολής προστίμου σε δήμο (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/norwegian-data-protection-authority-decision-fine-bergen-municipality_el

 • 12-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 40/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη αποστολή μηνύματος SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε δικαίωμα εναντίωσης και πρόσβασης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=232,75,240,119,129,120,243,109

 • 12-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 39/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη αποστολή μηνυμάτων SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=40,249,170,143,39,0,11,116

 • 12-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – 39η σύνοδος ολομέλειας: Το ΕΣΠΔ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-ninth-plenary-session-edpb-adopts-guidelines-concept-relevant-and-reasoned_el

 • 8-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 44/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=147,231,31,42,181,146,221,230

 • 8-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 43/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=9,194,230,151,20,158,159,73

 • 8-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 42/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=160,195,90,221,35,191,228,141

 • 8-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 41/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=246,75,132,145,113,82,139,14

 • 7-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου απηύθυνε προειδοποίηση και επίπληξη σε περιφερειακό δημόσιο περιβαλλοντικό οργανισμό για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Εθνικό Μητρώο. (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-data-protection-authority-has-issued-warning-and-reprimand-regional_el

 • 5-10-2020: Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγορικούς Συλλόγους.

https://www.diavoulefsi.gr/

 • 2-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Αναστολή δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής έως και τις 30.11.2020. Διεξαγωγή συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=0,136,10,166,24,197,99,25

 • 2-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 38/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για παράνομη αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=91,62,55,203,81,126,136,251

 • 2-10-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 37/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=78,96,170,170,194,37,153,88

 • 2-10-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Αμβούργου επέβαλε πρόστιμο 35.300.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κέντρο εξυπηρέτησης (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/hamburg-commissioner-fines-hm-353-million-euro-data-protection-violations_el

 • 30-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Eνημέρωση για την απόφαση Schrems II.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=60,107,217,254,221,170,195,235

 • 26-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 36/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=178,56,20,213,94,176,48,190

 • 25-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 35/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=60,59,161,254,44,48,183,130

 • 25-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 34/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=66,96,7,87,93,84,213,64

 • 25-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Φινλανδίας επέβαλε χρηματική κύρωση σε εταιρεία λόγω της διενέργειας διαδικτυακών προωθητικών ενεργειών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, καθώς και παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposes-financial-sanction-company-due-carrying-out-electronic_el

 • 22-9-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου – Η Κύπρος επικύρωσε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/67215AB7008E6EBCC22585ED002B21A3?OpenDocument

 • 17-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Νορβηγίας αποφάσισε την επιβολή προστίμου στη Διοίκηση Δημοσίων Οδών της Νορβηγίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/norwegian-dpa-decision-fine-norwegian-public-roads-administration_el

 • 11-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο στο Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών της Βαρσοβίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/polish-dpa-fines-warsaw-university-life-sciences-sggw_el

 • 10-9-2020: Εθνική νομοθεσία: Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 – Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους (ΦΕΚ Α΄ 173/10-9-2020).

http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

 • 8-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ουγγαρίας επέβαλε πρόστιμο στο Forbes (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/hungarian-dpa-fines-forbes_el

 • 7-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 32/2020 – Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=3,112,29,170,1,162,173,152

 • 7-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Γνωμοδότηση αρ. 4/2020 σε σχέση με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=227,67,104,7,118,167,124,247

 • 7-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων: Κατευθυντήριες γραμμές αρ. 8/2020 για τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Δημόσια διαβούλευση.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-082020-targeting-social-media-users_en

 • 7-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων: Κατευθυντήριες γραμμές αρ. 7/2020 σχετικά με τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία – Δημόσια διαβούλευση.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en

 • 4-9-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 31/2020 – Απόρριψη καταγγελίας από εργαζόμενη για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε επιχείρηση.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=171,95,100,79,195,12,73,95

 • 4-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Δέκατη έβδομη σύνοδος ολομέλειας: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία, κατευθυντήριες γραμμές για τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδική ομάδα για την εξέταση των καταγγελιών που υποβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης Schrems II του ΔΕΕ, ειδική ομάδα για τα συμπληρωματικά μέτρα.

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-seventh-plenary-session-guidelines-controller_el

 • 2-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Πολωνίας απηύθυνε επίπληξη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μαθητών (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/polish-dpa-imposes-penalty-reprimand-processing-students-personal-data_el

 • 2-9-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο στον Γενικό Επιθεωρητή της Πολωνίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/polish-dpa-imposes-100-000-pln-fine-surveyor-general-poland_el

GDPR Ορόσημα: Ιούλιος – Αύγουστος 2020

GDPR Ορόσημα: Ιούλιος – Αύγουστος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν δέκατο δελτίο (7-8/2020) αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/7/2020-31/8/2020) ξεχωρίζει η εμβληματική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-311/18 για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων στις Η.Π.Α. Με την ως άνω απόφαση το ΔΕΕ κήρυξε ανίσχυρη την απόφαση 2016/1250, ήτοι το θεσμικό πλαίσιο για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων, γνωστό και ως Privacy Shield. Παράλληλα, τέθηκαν προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρήσης τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων αναφορικά με οικείες διαβιβάσεις. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, οι συνέπειες της οποίας δεν έχουν ακόμη πλήρως εκδηλωθεί.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Διαχειριστής AA Lawyers

Αιμίλιος Κορωναίος
Συνεργάτης AA Lawyers

 

 Περίοδος: 1/7/2020-31/8/2020

 • 26-8-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 30/2020 – Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε κατοικία και εντολή να καταστούν οι πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 1/2011.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=44,255,240,178,22,240,143,187

 • 25-8-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου σχετικά με δημοσίευμα του αραβικού πρακτορείου ειδήσεων Al-Jazeera

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/5D651A2DEF1F2F4DC22585CF00404A0E?OpenDocument

 • 21-8-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Επιτήρηση των εξ αποστάσεως / διαδικτυακών εξετάσεων από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/19F4302B57707CF7C22585CB003B779C?OpenDocument

 • 20-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για σωρεία παραβιάσεων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposes-eu20000-fine-proximus-several-data-protection_en

 • 18-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο 70.000 ευρώ σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/spanish-data-protection-authority-aepd-imposes-fine-70000-eur-xfera-moviles_en

 • 18-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο 75.000 ευρώ σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/spanish-data-protection-authority-aepd-imposes-fine-75000-eur-vodafone_en

 • 18-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία για μη συμμόρφωση με αποκλεισμό διαφήμισης (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/spanish-data-protection-authority-aepd-imposes-fine-company-not-complying_en

 • 14-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Δανίας επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/danish-dpa-fines-privatbo_en

 • 14-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Νορβηγίας επέβαλε πρόστιμο σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/norwegian-dpa-administrative-fine-raelingen-municipality_en

 • 13-8-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 29/2020 – Μη τεκμηρίωση παράβασης από υποψήφιο δήμαρχο για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω συμβατικού ταχυδρομείου και επιβολή διοικητικού προστίμου για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=91,73,250,71,126,156,218,254

 • 13-8-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 28/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παράλειψη ενημέρωσης σε δικαίωμα διαγραφής.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=71,26,89,2,91,16,45,72

 • 11-8-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 27/2020 – Διενέργεια τακτικού διοικητικού ελέγχου στο σύστημα ELVIS.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=255,189,92,16,244,148,99,211

 • 6-8-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 26/2020 – Ενσωμάτωση των συστάσεων του σχεδίου γνώμης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης των κωδίκων δεοντολογίας.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=71,14,227,69,240,113,218,93

 • 6-8-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ολλανδίας επέβαλε πρόστιμο στο Εθνικό Μητρώο Πιστώσεων για χρεώσεις κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/national-credit-register-bkr-fined-personal-data-access-charges_en

 • 5-8-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ερωτήματα σχετικά με προληπτικά μέτρα για τον covid-19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/DBE1A79848332846C22585BB0039B561?OpenDocument

 • 3-8-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 24/2020 – Καταγγελία για αζήτητη πολιτική επικοινωνία.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=152,103,11,174,220,253,207,203

 • 31-7-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 22/2020 – Καταγγελία ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την επεξεργασία δεδομένων υγεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=212,94,13,217,214,91,124,242

 • 31-7-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 21/2020 – Καταγγελία ασθενούς ως υποκειμένου των δεδομένων κατά νοσηλευτικού ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας προς την ασφαλιστική εταιρεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=84,25,26,146,55,89,43,185

 • 30-7-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 23/2020 – Καταγγελία εργαζομένου για μη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=25,12,140,188,185,196,187,32

 • 29-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης επέβαλε πρόστιμο 1.240.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρεία (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/baden-wuerttemberg-state-commissioner-imposes-fine-aok-baden-wuerttemberg_en

 • 28-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Υιοθετηθέντα κείμενα κατά την τριακοστή τέταρτη, τριακοστή πέμπτη και τριακοστή έκτη σύνοδο ολομέλειάς του (στα αγγλικά).
  https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopted-documents-34th-35th-36th-plenary_el
 • 27-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ιταλίας επέβαλε πρόστιμο 17.000.000 ευρώ και 800.000 ευρώ αντίστοιχα σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/telephone-operators-italian-sa-fines-wind-eur-17-million-and-iliad-eur-08_en

 • 24-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσιεύει έγγραφο με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-311/18 («Schrems II»).

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-publishes-faq-document-cjeu-judgment-c-31118-schrems_el

 • 23-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Τριακοστή πέμπτη σύνοδος ολομέλειας: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες με την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου ως επικεφαλής αρχή.

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-fifth-plenary-session-information-note-binding_el

 • 20-7-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 20/2020 – Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401 ΓΣΝΑ για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδό του στην πύλη του Νοσοκομείου.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=151,102,3,115,244,49,141,116

 • 20-7-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Σημαντική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταργήθηκε το Privacy Shield

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/4976DF5EE61F33CAC22585AB00333170?OpenDocument

 • 20-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό – προσχολική εγκατάσταση για έλλειψη συνεργασίας με την εποπτική αρχή (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/polish-dpa-fines-non-public-nursery-and-pre-school-lack-cooperation_en

 • 20-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο στον Γενικό Επιθεωρητή της Πολωνίας (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/polish-dpa-fines-surveyor-general-poland-full-inspection-must-be-carried-out_en

 • 20-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή τέταρτη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων: Schrems II, αλληλεπίδραση μεταξύ της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) και του ΓΚΠΔ και επιστολή στην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ďuriš Nicholsonová σχετικά με ιχνηλάτηση επαφών, τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και τις DPIAs.

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-fourth-plenary-session-schrems-ii-interplay_el

 • 17-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland και Maximillian Schrems. (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_el

 • 16-7-2020: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απόφαση στην υπόθεση C-311/18 – Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 91/20 – Το Δικαστήριο κηρύσσει ανίσχυρη την απόφαση 2016/1250 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091el.pdf

 • 16-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 600.000 ευρώ στη Google Βελγίου επειδή δεν σεβάστηκε το δικαίωμα στη λήθη Βέλγου Πολίτη και για έλλειψη διαφάνειας στη σχετική φόρμα αφαίρεσης συνδέσμου από τα αποτελέσματα αναζήτησης (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposes-eu600000-fine-google-belgium-not-respecting-right-be_en

 • 13-7-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/AD13E6716913FA55C22585A400268858?OpenDocument

 • 10-7-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Θετική Αξιολόγηση της Κύπρου στον Τομέα Προσωπικών Δεδομένων – Πρώτο βήμα για ένταξη στο Σένγκεν

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/35061093FBC8998BC22585A100233A71?OpenDocument

 • 10-7-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο σε διασυνοριακές διαδικασίες (στα αγγλικά).

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/president-personal-data-protection-office-imposes-fine-cross-border_el

 • 9-7-2020: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απόφαση στην υπόθεση C-272/19 – Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 85/20 – Η επιτροπή αναφορών του κοινοβουλίου ομόσπονδου κράτους ενός κράτους μέλους υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200085el.pdf

 

 

 

 

GDPR Ορόσημα: Μάιος – Ιούνιος 2020

GDPR Ορόσημα: Μάιος – Ιούνιος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν ένατο δελτίο (5-6/2020) αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/5/2020-30/6/2020) ξεχωρίζουν για τον εφαρμοστή του δικαίου τα νέα υποδείγματα ενημέρωσης και οι συστάσεις για την ικανοποίηση του οικείου δικαιώματος κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, τα οποία δημοσίευσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στις 9 Ιουνίου 2020. Σημειώνεται ότι η ΑΠΔΠΧ καλεί όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν στα ως άνω εντός διμήνου το αργότερο.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Διαχειριστής AA Lawyers

Αιμίλιος Κορωναίος
Συνεργάτης AA Lawyers

 

 

 Περίοδος: 1/5/2020-30/6/2020

 • 30-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Γνωμοδότηση 3/2020 της Αρχής επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=135,127,231,131,72,198,37,128

 • 30-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της Γνωμοδότησης 3/2020 της Αρχής

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=157,220,204,144,189,26,201,185

 • 29-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 18/2020 – Επιβολή προστίμου για μη σύννομη επεξεργασία και μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας στην ΝEW YORK COLLEGE Α.Ε, σε συνέχεια καταγγελίας για στοχευμένη τηλεφωνική επικοινωνία

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=252,140,181,222,128,166,229,159

 • 29-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 19/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια δημοτική σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=227,68,111,51,0,157,123,5

 • 26-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε σωματείο που έστειλε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ σε (πρώην) δωρητές για συγκέντρωση χρημάτων (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposed-fine-1000-eur-association-sent-direct-marketing-messages_el

 • 25-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσιεύει νέο μητρώο που περιέχει αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας του άρθρου 60 του GDPR

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-publishes-new-register-containing-one-stop-shop-decisions_el

 • 24-6-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση – Πρόσβαση άλλων επαγγελματιών υγείας σε φακέλους ασθενών του ΓΕΣΥ

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/597B8CBC15FF90D5C22585910031EBB8?OpenDocument

 • 22-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Προσωρινή αναστολή της εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών COVID-19 της Νορβηγίας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/temporary-suspension-norwegian-covid-19-contact-tracing-app_el

 • 19-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Σουηδίας απαγόρευσε σε συνεταιρισμό στέγασης να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης στην είσοδο και στο κλιμακοστάσιο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/co-operative-housing-association-banned-using-video-surveillance-entrance_el

 • 19-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αποστολή μηνύματος άμεσου μάρκετινγκ σε λάθος άτομο και επειδή δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στο ακόλουθο αίτημα πρόσβασης (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-fines-controller-sending-direct-marketing-message-wrong-person_el

 • 17-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή δεύτερη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -Δήλωση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, δήλωση σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, επιστολή-απάντηση στον ευρωβουλευτή Körner για κάλυψη κάμερας φορητού υπολογιστή και κρυπτογράφηση, καθώς και επιστολή προς την Committee of European Auditor Oversight Bodies (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-second-plenary-session-statement-interoperability-contact-tracing-0_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 1000 ευρώ σε υπεύθυνο επεξεργασίας επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς μάρκετινγκ (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposes-fine-1000-euro-controller-not-responding-request-object_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον ευρωβουλευτή Moritz Körner σχετικά με τη σημασία των απαγορεύσεων κρυπτογράφησης σε τρίτες χώρες

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-moritz-korner-regarding-relevance-encryption_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον ευρωβουλευτή Moritz Körner σχετικά με τις φυσικές κάμερες σε φορητούς υπολογιστές

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-moritz-korner-regarding-physical-cameras_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον Ralf Bose, Πρόεδρο της Committee of European Auditor Oversight Bodies

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-ralf-bose-chair-committee-european-auditor_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ανοίγματος των συνόρων εκ νέου μετά την επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/statement-processing-personal-data-context-reopening-borders_el

 • 16-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/statement-data-protection-impact-interoperability-contact_el

 • 15-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου – Συστάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εικόνας ανηλίκων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=15,165,115,225,116,218,171,122

 • 12-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 17/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=135,204,67,134,114,157,78,52

 • 10-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 10/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=72,120,243,98,171,30,53,237

 • 10-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 11/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=146,235,85,13,163,118,183,9

 • 10-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 14/2020 – Επιβολή προειδοποίησης σε υποψήφια δημοτική σύμβουλο για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=108,42,237,182,10,177,176,223

 • 10-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή του Βελγίου επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε υποψήφιο των τοπικών εκλογών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-data-protection-authority-imposed-fine-5000-eur-local-election_el

 • 10-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σε ευρωβουλευτές σχετικά με την εφαρμογή αναγνώρισης προσώπου που αναπτύχθηκε από την Clearview AI (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-meps-sophie-t-veld-moritz-korner-michal-simecka_el

 • 10-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή πρώτη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –Δημιουργία ειδικής ομάδας για το TikTok, απάντηση σε ευρωβουλευτές σχετικά με τη χρήση του Clearview AI από τις αρχές επιβολής του νόμου, απάντηση στην ENISA, απάντηση σε ανοιχτή επιστολή της NOΥB (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirty-first-plenary-session-establishment-taskforce-tiktok-response-meps-use_el

 • 9-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 12/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο ευρωβουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=98,34,212,255,202,12,45,232

 • 9-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 13/2020 – Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=25,28,135,206,114,128,72,109

 • 9-6-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου – Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης – νέα υποδείγματα ενημέρωσης

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=157,86,254,87,84,215,79,21

 • 9-6-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για έξαρση δημοσιεύσεων

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/2F27C67686600B9CC2258582003596B9?OpenDocument

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρεία Iberdrola επειδή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα παροχής πληροφοριών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/spanish-data-protection-authority-fined-company-iberdrola-not-responding_el

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον Εκτελεστικό Διευθυντή του ENISA (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-juhan-lepassaar-enisa-executive-director_el

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Επιστολή-απάντηση στον ευρωβουλευτή Moritz Körner σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το TikTok (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-moritz-korner-regarding-tiktok-processing_el

 • 9-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Επιστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στον Maximilian Schrems, Επίτιμο Πρόεδρο του noyb.eu (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-letter-maximilian-schrems-honorary-chair-noybeu-09062020_el

 • 4-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Φινλανδίας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο για πολλαπλές ελλείψεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposes-administrative-fine-several-deficiencies-personal-data_el

 • 3-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Επιστολή στους Civil Liberties Union for Europe, Access Now και Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/letter-civil-liberties-union-europe-access-now-and-hungarian_el

 • 3-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Τριακοστή όγδοη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –Απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σε ΜΚΟ σχετικά με τα ουγγρικά διατάγματα και δήλωση σχετικά με το άρθρο 23 του GDPR (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/thirtieth-plenary-session-edpb-response-ngos-hungarian-decrees-and-statement-article_el

 • 2-6-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με περιορισμούς στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/autre/statement-restrictions-data-subject-rights-connection-state_el

 • 27-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Φινλανδίας επέβαλε τρία διοικητικά πρόστιμα για παραβιάσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposed-three-administrative-fines-data-protection-violations_el

 • 26-5-2020: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Απόφαση στην υπόθεση του Π.T. κατά Μολδαβίας (προσφυγή υπ’ αρ. 1122/12) – Δελτίο Τύπου – Η αναφορά στην πάθηση HIV σε πιστοποιητικό εξαίρεσης στρατιωτικής υπηρεσίας παραβίασε το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (στα αγγλικά)

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6704844-8927352%22]}

 • 25-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου για τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=234,68,238,73,123,48,63,117

 • 25-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Δύο χρόνια από την ημέρα που ο Κανονισμός προστασίας Δεδομένων μπήκε στη ζωή μας

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/AF0B1447A3A5AABAC22585730031BE6D?OpenDocument

 • 21-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/B6BC15E95339CD95C225856F002C899D?OpenDocument

 • 20-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Διενέργεια εξετάσεων/ αξιολόγηση φοιτητών, στο πλαίσιο του Covid 19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/4075E6DDD2654138C225856E003FD2B0?OpenDocument

 • 20-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή όγδοη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Γνώμη κατά το άρθρο 64 του GDPR για το σχέδιο τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που υποβλήθηκαν από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας, Μητρώο δημοσίευσης αποφάσεων κατά το άρθρο 60 του GDPR (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-eighth-plenary-session-art-64-gdpr-opinion-draft-sccs-submitted-si-sa_el

 • 19-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Γνώμη 17/2020 για το σχέδιο τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που υποβλήθηκαν από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας (άρθρο 28 παρ. 8 του GDPR) (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-172020-draft-standard-contractual-clauses_el

 • 18-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Κατευθυντήριες Γραμμές Επιτρόπου – Εξ’ αποστάσεως διεξαγωγή εξετάσεων –αξιολόγηση φοιτητών

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/all/4075E6DDD2654138C225856E003FD2B0/$file/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%94%CE%A0%CE%A7%20%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf?openelement

 • 15-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 8/2020 – Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=156,161,144,183,253,65,53,41

 • 15-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 9/2020 – Απαιτήσεις διαπίστευσης φορέων παρακολούθησης της συμμόρφωσης των υπευθύνων επεξεργασίας / εκτελούντων την επεξεργασία με κώδικες δεοντολογίας

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,109,36,9,110,161,28,205

 • 15-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Προτεινόμενο πρόστιμο για εταιρεία προσλήψεων της Δανίας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-proposed-danish-recruitment-company_el

 • 13-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Παράνομη δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/wrongful-publish-sensitive-personal-data-region-orebro-countys-website_el

 • 12-5-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων του Προέδρου της Αρχής με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, την ΟΛΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=47,83,161,141,198,101,70,43

 • 12-5-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και διενέργεια εξετάσεων/ αξιολόγηση φοιτητών, στο πλαίσιο του Covid19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/705C7BE149DC7814C22585660048F5E4?OpenDocument

 • 8-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση στους ευρωβουλευτές Roberta Metsola και Andrzej Halicki σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις πολωνικές εκλογές (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-meps-roberta-metsola-andrzej-halicki-regarding_el

 • 8-5-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υιοθετεί επιστολή σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για τις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας και συζητά τα πρόσφατα διατάγματα της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με τον κορωνοϊό κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-adopts-letter-polish-presidential-elections-data-disclosure-discusses-recent_el

Άρθρο του Δ.Αναστασόπουλου στο protothema.gr

Άρθρο του Δ.Αναστασόπουλου στο protothema.gr 512 300 aalawyers

Άρθρο του διαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Δημήτρη Αναστασόπουλου στο protothema.gr

«Δικαιοσύνη σε ελεύθερη πτώση» είναι το «έργο» που παρακολουθούμε εδώ και χρόνια όσοι υπηρετούμε το χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και, δυστυχώς, η πτώση (κατάπτωση) αυτή συνεχίζεται, ακολουθώντας τους νόμους της βαρύτητας: όσο πιο κοντά φτάνεις στο τελικό σημείο προστριβής, τόσο πιο ταχεία είναι. Και όσο πιο μεγάλη είναι η πτώση, τόσο πιο καταστροφικά είναι τα αποτελέσματα της τελικής προστριβής. Την οποία φοβάμαι ακόμα δεν έχουμε δει. Ο Ζ.Φρόϋντ υποστήριζε ότι το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη. Στη χώρα μας φαίνεται αυτό να μην απασχολεί σοβαρά τους θεσμικούς παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτή, ή τη συνδιαμορφώνουν, με αποτέλεσμα την κατάπτωση που ζούμε. Με ό,τι αυτή συνεπάγεται για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας.

Πως αλλιώς μπορεί να περιγράψει κανείς όλα όσα παρακολουθούμε να διαδραματίζονται στο στενό ή ευρύτερο πυρήνα της Δικαιοσύνης; Όλη η κοινωνία παρακολούθησε το «μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης» να υποκρύπτει μια αναίσχυντη προσπάθεια εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων. Βεβαίως, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης δεν είναι, δυστυχώς, σπάνιο φαινόμενο στη χώρα μας. Οι διώξεις, όμως, κατά εισαγγελικών λειτουργών είναι, και αυτό μαρτυρά το μέγεθος του προβλήματος σήμερα. Όπως είναι και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δικαστών, συνδικαλιστών και μη, που έχουν φτάσει αρκετές φορές σε ανάρμοστες, για την ιδιότητα τους, ακρότητες. Τα φαινόμενα αυτά εντείνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και εμπεδώνουν την αντίληψη «διαπλοκής» ανάμεσα στην εκτελεστική και δικαστική εξουσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως άλλωστε εντείνει το αίσθημα ασυδοσίας και «ανεκτής» στη συνείδηση της κοινωνίας παρανομίας η όλο και πιο εκτεταμένη αξιοποίηση παράνομων αποδεικτικών μέσων».

Η συνέχεια του άρθρου στο protothema.gr, εδώ.

 

Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο

Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο 1680 945 aalawyers

Άρθρο του διαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Δημήτρη Αναστασόπουλου στο The Art of Crime το οποίο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου 2020.

Με το Ν.4689/2020 (ΦΕΚ Α103/27-5-2020) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Στόχος της Οδηγίας είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οποία επεκτείνεται όχι μόνο στη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της αλλά και σε όλα τα μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά ή που απειλούν να επηρεάσουν αρνητικά τα στοιχεία ενεργητικού της Ένωσης, καθώς και εκείνα των κρατών μελών, εφόσον τα μέτρα αυτά σχετίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης[1]. Επισημαίνεται, δε, ότι η ενωσιακή πολιτική στον τομέα ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έχει ήδη αποτελέσει επί μακρών αντικείμενο συζήτησης και νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ειδικότερα, ήδη από το 1976 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε επεξεργασθεί ένα σχέδιο συνθήκης των κρατών μελών, βάσει της οποίας θα αναθεωρούνταν οι ιδρυτικές συνθήκες προς την κατεύθυνση της οργάνωσης, σε κοινοτικό επίπεδο, της δίωξης των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας[2]. Το σχέδιο αυτό τελικά δεν ολοκληρώθηκε και μετά από πολλά χρόνια, και κάποιες ακόμα πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στην κατεύθυνση αυτή[3], το 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα επιστημόνων τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε το 1996 σε κάποιες προτάσεις ευρωπαϊκών ποινικών διατάξεων που αποτέλεσαν το πρώτο σχέδιο του «Corpus Juris ποινικών διατάξεων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ το δεύτερο σχέδιο κατετέθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999[4].  Εν τέλει, και μετά την αποτυχία διαφόρων πολιτικών προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης[5], αποφασίστηκε η λύση της πιο συστηματικής ενοποίησης με την υιοθέτηση ενός συστήματος άμεσης προστασίας, μέσω της θέσπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικών ποινικών κανόνων, άμεσα εφαρμόσιμων σε όλα τα κράτη-μέλη.

Για να εξασφαλιστεί, δηλαδή, η εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα αυτό κρίθηκε «άκρως απαραίτητο»[6] να συνεχιστεί η προσέγγιση των ποινικών δικαίων των κρατών μελών με τη συμπλήρωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που παρέχεται βάσει του διοικητικού και αστικού δικαίου, έναντι των πλέον σοβαρών περιπτώσεων απάτης στο πεδίο αυτό, και την παράλληλη αποφυγή των αντιφάσεων τόσο εντός όσο και μεταξύ των εν λόγω τομέων του δικαίου. Αυτήν ακριβώς τη φιλοδοξία επιδιώκει να εκπληρώσει η Οδηγία 2017/1371, η οποία ενσωματώθηκε προσφάτως στο εθνικό δίκαιο με το Ν.4689/2020.

Η συνέχεια του άρθρου στο The Art of Crime, εδώ.

Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας – Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα

Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας – Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα 1280 850 aalawyers

Άρθρο του συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Αιμίλιου Κορωναίου στο TaxHeaven το οποίο δημοσιεύθηκε στις 16.7.2020.

Ι. Γενικά

Η μεγάλη πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού -COVID19 κατά τη διεθνή ορολογία-, που εξακολουθεί να πλήττει συνολικά την ανθρωπότητα, προκαλεί ραγδαίες αλλαγές στον μέχρι σήμερα τρόπο ζωής μας. Συμπεριφορές και στάσεις δεκαετιών μεταβάλλονται εν μία νυκτί, συχνά απρόσμενα και αιφνίδια, στην προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης της κρίσης. Στον εργασιακό τομέα σημαντική εξέλιξη θεωρείται η μαζική μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και παροχής της εργασίας, την καλούμενη τηλεργασία. Η τηλεργασία, θεμέλιο της οποίας αποτελεί η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, ιδίως μέσων τηλεπικοινωνίας, ασφαλώς δεν αποτελεί καινοφανές ζήτημα. Για τα ελληνικά δεδομένα όμως, πρωτόγνωρη είναι η ένταση και η έκτασή της κατά την περίοδο την οποία διανύουμε. Η άνευ προηγουμένου διόγκωσή της πολλαπλασιάζει τα κίνητρα του κυβερνοεγκλήματος, καθώς και οι δράστες αυτού εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία το θύμα τους. Υπό αυτό το πρίσμα γεννώνται σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο των τηλεργαζόμενων-θυμάτων κυβερνοεγκλημάτων όσο και των προσώπων τα δεδομένα των οποίων εμπλέκονται με τον έναν ή άλλο τρόπο στην τηλεργασία. Πρώτη γραμμή άμυνας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τις οικείες προκλήσεις και προβληματισμούς, αποτελεί η συνεπής συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως με την υποχρέωση της λήψης των δεόντων μέτρων ασφαλείας από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η συνέχεια του άρθρου στο TaxHeaven, εδώ.

 

 

GDPR Ορόσημα: Απρίλιος 2020

GDPR Ορόσημα: Απρίλιος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν όγδοο δελτίο (4/2020) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/4/2020-30/4/2020) ξεχωρίζουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο της τηλεργασίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η τηλεργασία εξακολουθεί να τυγχάνει εφαρμογής σε μεγάλη έκταση παρά την με τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποχώρηση της πανδημίας. Η εκτενής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξ αποστάσεως την οποία αυτή συνεπάγεται επιβάλλει τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία υπό προϋποθέσεις δύνανται να οδηγήσουν στην επιβολή υψηλών προστίμων για παραβίαση του GDPR.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

 

 Περίοδος: 1/4/2020-30/4/2020

 • 30-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εκδίδει πρόστιμο κατά δημόσιου φορέα (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-data-protection-authority-issues-fine-against-national-government_el

 • 24-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 24.4.2020 έως και 29.5.2020

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=78,206,237,239,166,239,116,12

 • 24-4-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Θερμοκαμερών και άλλων εφαρμογών σε χώρους που έχει πρόσβαση το κοινό/ εργοδοτούμενοι

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/798C8B6809EBDC87C2258554004137CB?OpenDocument

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην Αποστολή των ΗΠΑ στην ΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για την καταπολέμηση του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-us-mission-eu-24042020_en

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην επιστολή της ευρωβουλευτή Sophie in’t Veld σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για την καταπολέμηση του COVID19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mep-sophie-int-velds-letter-use-apps-fight_en

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην επιστολή των ευρωβουλευτών κας Ďuriš Nicholsonová και κ. Jurzyca σχετικά με την κοινή καθοδήγηση για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mrs-duris-nicholsonova-and-mr-jurzycas-letter_en

 • 24-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή τέταρτη σύνοδος ολομέλειας: Το EΣΠΔ ενισχύει την καθοδήγηση για τον COVID-19 με προσφάτως υιοθετηθείσες επιστολές (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-fourth-plenary-session-edpb-doubles-down-covid-19-guidance-newly-adopted_el

 • 23-4-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές που στηρίζουν την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/D7EF2FC9CDACFEFAC2258553002C5006?OpenDocument

 • 21-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εικοστή τρίτη σύνοδος ολομέλειας: Το ΕΣΠΔ υιοθετεί περαιτέρω οδηγίες για τον COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-twenty-third-plenary-session-edpb-adopts-further-covid_el

 • 21-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές υπ’ αριθμ. 3/2020 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την υγεία με σκοπό την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032020-processing-data-concerning-health-purpose_en

 • 21-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές υπ’ αριθμ. 4/2020 σχετικά με τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας και εργαλείων εντοπισμού επαφών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/usmernenia/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

 • 15-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου – Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=65,70,126,25,55,137,17,157

 • 14-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 7/2020 – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=116,67,210,115,187,219,13,165

 • 14-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή πρώτη σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων – Επιστολή σχετικά με το σχέδιο Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογές που υποστηρίζουν την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-first-plenary-session-european-data-protection-board-letter-concerning_el

 • 11-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Eπιβολή προστίμου λόγω παρεμπόδισης της εποπτικής αρχής της Πολωνίας να διενεργήσει έλεγχο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-imposed-preventing-supervisory-authority-performing-inspection_el

 • 8-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Γνωμοδότηση αρ. 2/2020 κατόπιν διαβούλευσης βάσει του άρθρου 36 ΓΚΠΔ σχετικά με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο κατά την ανάρτηση δεδομένων ειδικών κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=8,92,112,70,244,115,37,231

 • 7-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εικοστή σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων – Πεδίο επικείμενης καθοδήγησης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twentieth-plenary-session-european-data-protection-board-scope-upcoming-guidance-data_el

 • 7-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εντολή σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/mandate-processing-health-data-research-purposes-context-covid-19_en

 • 7-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Εντολή σχετικά με τον γεωεντοπισμό και άλλα εργαλεία εντοπισμού στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/mandate-geolocation-and-other-tracing-tools-context-covid-19_en

 • 3-4-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής από 3.4.2020 έως και 24.4.2020

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=53,41,211,181,235,118,227,107

 • 3-4-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα εκδώσει οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση του COVID-19 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-issue-guidance-data-processing-fight-against-covid-19_el

GDPR Ορόσημα: Μάρτιος 2020

GDPR Ορόσημα: Μάρτιος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν έβδομο δελτίο (3/2020) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/3/2020-31/3/2020) ξεχωρίζουν τόσο οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσο και η Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Τα εν λόγω κείμενα καθιστούν εμφανές ότι η πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δημιουργεί νέες ανάγκες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εγείρονται όμως συνάμα σοβαρά νομικά ζητήματα του οικείου δικαιϊκού κλάδου τα οποία θα μας απασχολήσουν μετ’ επιτάσεως στο μέλλον.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

Περίοδος: 1/3/2020-31/3/2020

 • 31-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση σχετικά με το ειδικό site του προγράμματος Problem-based training on the data protection reform package in GR and CY-TRAIN-GR-CY

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=140,114,243,22,86,54,204,111

 • 30-3-2020: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020, Άρθρο Εικοστό Ένατο, Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

http://www.et.gr/

 • 27-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 6/2020 – Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=198,127,154,238,99,167,141,185

 • 27-3-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την διαχείριση της πανδημίας

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/169DC615FF3D8678C225853800444729?OpenDocument

 • 20-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 4/2020 – Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου που αποκαλύπτουν και πληροφορίες για τρίτους

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=89,253,106,96,141,223,198,107

 • 20-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en

 • 18-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=183,117,179,158,197,42,73,40

 • 18-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99

 • 17-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Aνακοίνωση για την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.)

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=222,30,249,25,210,20,247,187

 • 17-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Aνακοίνωση: Πρόσθετα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και την προστασία της δημόσιας υγείας

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=214,18,93,122,53,90,47,157

 • 16-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση της Προέδρου του ΕΣΠΔ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en

 • 14-3-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση για αναστολή συνεδριάσεων της Αρχής από 16.3.2020 έως και 3.4.2020

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=164,108,40,81,22,193,31,27

 • 14-3-2020: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», ΦΕΚ Α΄ 64/14-3-2020, Άρθρο Πέμπτο, Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID19

http://www.et.gr/

 • 11-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η εποπτική αρχή της Σουηδίας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στη Google (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-data-protection-authority-imposes-administrative-fine-google_en

 • 10-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε ισλανδικό σχολείο – Διοικητικό πρόστιμο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/personal-data-breach-breidholt-upper-secondary-school-administrative-fine_en

 • 10-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε μη κυβερνητική οργάνωση – Διοικητικό πρόστιμο (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/personal-data-breach-national-center-addiction-medicine-administrative-fine_en

 • 10-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Προτεινόμενα πρόστιμα για δύο δήμους (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fines-proposed-two-municipalities_en

 • 5-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Επιβληθέν πρόστιμο σε σχολείο για την επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων μαθητών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-processing-students-fingerprints-imposed-school_en

 • 3-3-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/923B959F585D5C0BC225852000371217?OpenDocument

 • 3-3-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Η ολλανδική εποπτική αρχή επιβάλλει πρόστιμο σε Ένωση Τένις (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/dutch-dpa-fines-tennis-association_en

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση στο Εφετείο

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση στο Εφετείο 512 300 aalawyers

Αθήνα, 7-3-2020

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, δια του Δ.Αναστασόπουλου, ανέλαβε την υπεράσπιση σε δεύτερο βαθμό καταδικασθέντος πρωτοδίκως σε δέκα (10) έτη κάθειρξης για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε κακουργηματική απιστία, διαπραχθείσας από Υπουργό, εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση αφορούσε συγκεκριμένες συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων, σύμφωνα με την αποδιδόμενη κατηγορία, ζημιώθηκε το Δημόσιο πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μετά από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, ο εντολέας μας, όπως και οι συγκατηγορούμενοι του, εν τέλει κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα και με την όμοια εισαγγελική πρόταση. Η απόφαση αυτή δικαίωσε, έστω και καθυστερημένα, ηθικά τον εντολέα μας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επέμενε για την αθωότητα του.

 

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση πρωτοδίκως

Υπόθεση οικονομικού εγκλήματος/διαφθοράς – Αθώωση πρωτοδίκως 512 300 aalawyers

Αθήνα, 21-6-2019

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, δια του Δ.Αναστασόπουλου, ανέλαβε την υπεράσπιση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκία, από κοινού και κατ’εξακολούθηση, εις βάρος νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, από την οποία η ζημία που απειλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (α.1 παρ.1 εδ.α’ Ν.1608/1950). Η υπόθεση αφορούσε συγκεκριμένη σύμβαση που είχε συνάψει Οργανισμός του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιτίας της οποίας, σύμφωνα με την αποδιδόμενη κατηγορία, προκλήθηκε ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από μια εξαντλητική και πολύμηνη ακροαματική διαδικασία ο εντολέας μας (υπήκοος τρίτης χώρας της Ε.Ε.) κρίθηκε ομόφωνα αθώος, σύμφωνα με την όμοια εισαγγελική πρόταση. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε μια μεγάλη ηθική και ουσιαστική δικαίωση για τον εντολέα μας.

 

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers