Υπουργείο Δικαιοσύνης

Νέα Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή μας

Νέα Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή μας 1280 850 aalawyers

Ο συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Αιμίλιος Κορωναίος είναι μέλος της νέας διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο «την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18121/φ.343  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 271/10-4-2020) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτη Φιλόπουλο του Αθανασίου, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο,

2. Αθανάσιο Πανταζόπουλο του Παναγιώτη, Πρωτοδίκη Πειραιώς,

3. Νικόλαο Σεκέρογλου του Προδρόμου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

4. Μαρία Τζάνου του Χρήστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο,

5. Ιωάννη Ιγγλεζάκη του Δημητρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Νομική Σχολή, Τομέας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

6. Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

7. Αθανάσιο Κοσμόπουλο του Θεοδώρου Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

8. Γεώργιο Κουντούρη του Πέτρου, Νομικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

9. Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη του Γεωργίου, τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Τσόλια του Βασιλείου, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής.

10. Εμμανουήλ Μεταξάκη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών,

11. Σωτήριο Διαμαντόπουλο του Σπυρίδωνος, Δικηγόρο Αθηνών,

12. Χαράλαμπο Τσιανάκα του Δημητρίου, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών και υποψήφιο διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου,

13. Μαρία Σαρηγιαννίδου του Νικολάου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

14. Ειρηνικό Πλατή του Δημητρίου, Δικηγόρο Πειραιώς, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Μπρούμα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών,

15. Αιμίλιο Κορωναίο του Αιμιλίου, Δικηγόρο Αθηνών και

16. Ευγενία Μπέκα του Παναγιώτη, Δικηγόρο Αθηνών, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλη.

 

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 197 161 aalawyers

Τέθηκε στις 6-3-2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις.
Το ως άνω σχέδιο κώδικα προέκυψε από τις εργασίες ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με ειδικό νόμο και για την ψήφισή του μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία κύρωσης στο σύνολό της με ιδιαίτερο νόμο, κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την επιτροπή θα προβεί σε επεξεργασία του προτεινόμενου από την τελευταία σχεδίου νέου κώδικα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τυχόν αναγκαίες αλλαγές.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27-3-2019.

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση, εδώ.

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα 197 161 aalawyers

Τέθηκε στις 6-3-2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νέου ποινικού κώδικα, όπως παραδόθηκε από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38882/18-05-2015, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/26.5.2015, «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα» απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με όμοιες πράξεις.
Το ως άνω σχέδιο κώδικα προέκυψε από τις εργασίες ειδικής επιτροπής που συστήθηκε με ειδικό νόμο και για την ψήφισή του μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία κύρωσης στο σύνολό του με ιδιαίτερο νόμο, κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την επιτροπή θα προβεί σε επεξεργασία του προτεινόμενου από την τελευταία σχεδίου νέου κώδικα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τυχόν αναγκαίες αλλαγές.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27-3-2019.

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση, εδώ.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers