Γεώργιος Σίνης

Συνεργάτης


Τομείς Εξειδίκευσης:

Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο.

Ο Γεώργιος Σίνης είναι συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΑ Lawyers».

Είναι Δικηγόρος με εμπειρία στον τομέα του Αστικού, Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου.

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές της στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο ίδιο τμήμα στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ομιλεί αγγλικά.

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Εμπορικό δίκαιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : Πτυχίο Νομικής Σχολής

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers