ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι διατάξεις του αστικού δικαίου ρυθμίζουν κάθε είδους ιδιωτική συναλλαγή φυσικών ή/και νομικών προσώπων και αποτελούν την βάση πολλών άλλων κλάδων του ιδιωτικού και του δημοσίου δικαίου. Καλύπτοντας όλους τους ειδικότερους τομείς του αστικού Δικαίου, η εταιρεία μας και το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και διασφάλισης κάθε είδους ιδιωτικής συναλλαγής και διαθέτουμε πολυετή και επιτυχή εμπειρία στην εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των αστικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Οι υπηρεσίες μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πεδία:

 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Αποζημιώσεις
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Ασφαλιστικό
 • Αυτοκίνητα
 • Δάνεια
 • Διαζύγιο
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων
 • Ιατρική Αμέλεια
 • Κτηματολόγιο
 • Κληρονομικό
 • Κυριότητα
 • Μεταβιβάσεις κάθε είδους
 • Μισθώσεις κάθε είδους
 • Προστασία προσωπικότητας
 • Συμβάσεις κάθε είδους
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers