ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε τόσο το Κράτος όσο και οι λοιποί φορείς δημόσιας εξουσίας επιδιώκουν την ολοένα πυκνότερη ρύθμιση των σχέσεών τους με τους πολίτες. Η τάση αυτή πολλαπλασιάζει τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους των τελευταίων για κάθε σχέση που αναπτύσσουν με τη Δημόσια Διοίκηση. Οδηγεί συχνά επίσης σε αμφίβολης νομιμότητας αποτελέσματα που προσβάλλουν τους πολίτες, αποβαίνοντας σε βάρος τους. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ομαλή διεκπεραίωση κάθε σχετικού εγχειρήματός σας. Μπορούν επίσης να σας θωρακίσουν απέναντι σε πρακτικές του Κράτους, των ΟΤΑ, των ΑΕΙ και άλλων ΝΠΔΔ που παραβιάζουν τα δικαιώματά σας, είτε με τις κατάλληλες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο. Η Δικηγορική Εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης υπηρεσίες νομικού συμβούλου τόσο του Κράτους όσο και των ΝΠΔΔ για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Πέραν του Φορολογικού Δικαίου , οι υπηρεσίες μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πεδία:

 • Αγορανομία
 • Αδειοδοτήσεις
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
 • Αποζημιώσεις
 • Αυθαίρετα
 • Δημόσια Υγεία
 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Διαγωνισμοί
 • Εκπαίδευση
 • Επενδύσεις
 • Κοινωνική Ασφάλιση
 • Περιβάλλον
 • Πολεοδομία
 • Πρόστιμα
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • Χωροταξία
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers