ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Φορολογικό Δίκαιο έχει καταστεί στην εποχή μας το πλέον επίκαιρο. Φορολογικές κυρώσεις κάθε είδους επιβάλλονται συχνά προχείρως σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εξειδίκευση και η εμπειρία της Εταιρείας μας δύναται να αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε υπόθεση φορολογικού δικαίου. Πέραν των Οικονομικών Αδικημάτων της φοροδιαφυγής, οι υπηρεσίες μας αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Αγοραπωλησίες
 • Αναγκαστική εκτέλεση
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • ΕΝΦΙΑ
 • Εξαγορές
 • Κάτοικοι εξωτερικού
 • Κληρονομίες
 • Μισθώσεις
 • Πρόστιμα
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Συγχωνεύσεις
 • Συμβάσεις
 • Φορολογικό μητρώο
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Φόρος εισοδήματος
 • ΦΠΑ
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Φορολογικοί έλεγχοι
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers