ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση έχει πολλαπλασιάσει με πρωτοφανή τρόπο τις υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας. Η κινητικότητα ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο «διεθνής» συναλλακτικός, αλλά και προσωπικός βίος που όλοι, λίγο ή πολύ, πλέον αναπτύσσουμε επιβάλλει τη νομική επίλυση ζητημάτων που εκφεύγουν των στενών εθνικών συνόρων. Οι μεγάλες επίσης εισροές μεταναστών στην Ελλάδα θέτουν πλήθος προβλημάτων του μεταναστευτικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Άδειες διαμονής
 • Αδικοπραξίες
 • Ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές
 • Αλλοδαπές εταιρείες
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Ασφάλιση
 • Γάμοι
 • Διαγωνισμοί
 • Διαζύγια
 • Διεθνής απαγωγή παιδιών
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών
 • Διοικητικές απελάσεις
 • Ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής
 • Θεωρήσεις εισόδου
 • Κληρονομίες
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Ομογενείς
 • Πτωχεύσεις
 • Συμβάσεις
 • Υιοθεσίες
 • Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers