ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Κάθε οικονομικής φύσεως αδίκημα, ειδικά στην εποχή μας, απαιτεί ειδικές γνώσεις αντιμετώπισης είτε πρόκειται για οικονομικό έγκλημα είτε για φορολογικό αδίκημα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και τους συνεργάτες ώστε να σας προσφέρουμε τη νομική συνδρομή που έχετε ανάγκη. Στο πλαίσιο της μακράς εμπειρίας μας στο Ποινικό Δίκαιο, οι υπηρεσίες μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πεδία:

 • Απάτη
 • Απιστία
 • Διαφθορά
 • Δωροδοκία
 • Εκβίαση
 • Εταιρική ευθύνη
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Πλαστογραφία
 • Τελωνειακές παραβάσεις
 • Τιμολόγια
 • Υπεξαίρεση
 • Φοροδιαφυγή
 • Χρηματιστήριο
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers