ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλάζει άρδην τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η προστασία για το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διευρύνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να επεκτείνονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις Δημόσιας Διοίκησης και ιδιωτών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Μικρές, μικρομεσαίες αλλά ιδίως μεγάλες εταιρείες καλούνται να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, τηρώντας τις ρυθμίσεις του νέου πλαισίου. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Συμμόρφωση με τον GDPR
 • Υποστήριξη εφαρμογής του GDPR
 • Αποζημιώσεις
 • Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων
 • Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα ενημέρωσης
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα στη λήθη
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαστικές προσφυγές
 • Διοικητικά πρόστιμα
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
 • Εκτίμηση αντικτύπου
 • Καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Καταγγελίες
 • Κώδικες Δεοντολογίας
 • Μη ζητηθείσα επικοινωνία
 • Νομιμότητα επεξεργασίας
 • Προσβολή δικαιωμάτων
 • Συγκατάθεση
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers