Αναστασία Αφράτη

Aναστασία Αφράτη

Ιδρυτής


Τομείς Εξειδίκευσης:

Δημόσιο ΔίκαιοΦορολογικό Δίκαιο, Αστικό δίκαιο.

Η Αναστασία Αφράτη είναι Ιδρυτής και Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΑ Lawyers».

Είναι Δικηγόρος με εμπειρία στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου, ιδίως του Φορολογικού Δικαίου, του Αστικού Δικαίου και σε υποθέσεις ακινήτων και κτηματολογίου.

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές της στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Δημοσίου Δικαίου «Master 2 Droit Public Fondamental» του Πανεπιστημίου Université Bordeaux IV Montesquieu και Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο

Πανεπιστημίου Université Bordeaux IV MontesquieuΜεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Δημοσίου Δικαίου «Master 2 Droit Public Fondamental»

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers