Αιμίλιος Κορωναίος

Συνεργάτης


Τομείς Εξειδίκευσης:

Προσωπικά Δεδομένα, Ποινικό Δίκαιο.

Ο Αιμίλιος Κορωναίος είναι συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΑ Lawyers».

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία κυρίως στους τομείς των Προσωπικών Δεδομένων και του Ποινικού Δικαίου.

Έχει χειριστεί υποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων  φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον χώρο της ιατρικής, της δικηγορίας, των μεταφορών, της ψυχαγωγίας, των τηλεπικοινωνιών, της εικόνας και ήχου, των καταναλωτικών προϊόντων, των ενοικιάσεων, της δημοσιογραφίας, της αρχιτεκτονικής, των τεχνικών έργων, της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της σχολικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της πρόνοιας, της καθ’ ύλη αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, της ναυτιλίας.

Στον τομέα του ποινικού δικαίου, έχει χειριστεί, μεταξύ άλλων, υποθέσεις παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υποθέσεις κυβερνοεγκλημάτων, όπως εγκλημάτων κατά του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας, οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά της τιμής.

Συμμετέχει στη Διαρκή Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο «την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών».

Διατέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων.

Eκπαίδευση:

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Λίαν Καλώς]. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από τη Νομική Σχολή του University of Aberdeen [LL.M. (Distinction), 2012] και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [MΔΕ (Άριστα), 2014].

Ιδιότητες:

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του International Association of Privacy Professionals, του International Bar Association και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ. Είναι επίσης Alumni Ambassador στην Αθήνα του University of Aberdeen και μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ξένες γλώσσες:

Aγγλικά (C2), γαλλικά (B2), γερμανικά (A2) και τούρκικα (Α1).

Ο Αιμίλιος Κορωναίος είναι συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΑ Lawyers».

Έχει λάβει κατάρτιση ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης και τη DPO Academy (2020), καθώς και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (2018). Έχει λάβει επίσης τη σχετική τηλεκατάρτιση επιστημόνων με πάροχο κατάρτισης την PwC Academy (2020). Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το MOOC L’Atelier RGDP της Commission Nationale de l’ Informatique et des Libertés (CNIL) (2019).

Έχει επίσης παρακολουθήσει πρόσφατα τα ακόλουθα θεματικά σεμινάρια:

 • Οι Όροι Χρήσης και η Γενική Πολιτική Απορρήτου και Cookies ενός B2C e-shop (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων στον GDPR – Κατανόηση και παραδείγματα εφαρμογής (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Δεδομένα υγείας & GDPR – H προστασία & συμμόρφωση στην πράξη στο πλαίσιο του νέου Γενικού Κανονισμού (ΚΑΝ ΕΕ 2016/679) (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer, (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Εγκλήματα κατά της τιμής – Δικηγορική πρακτική και δικονομική μεταχείριση (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Cyber Crime – Το κυβερνοέγκλημα από την προανάκριση στο ακροατήριο (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Η εκτέλεση κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Οι «αυτοτελείς» ισχυρισμοί στην ποινική δίκη: από τη θεωρία στην πράξη (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Το σύστημα ποινών και μέτρων ασφαλείας μετά τη θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ & του νέου ΚΠΔ – Μετά και τον Ν. 4637/2019 (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Offshore εταιρίες – Εταιρίες σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Φορολογική διαδικασία – Μετά και τον Ν. 4646/2019 – Το κανονιστικό πλαίσιο – Η εφαρμογή στην πράξη (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2020).
 • GDPR & εξοικείωση με τις τεχνολογίες των συστημάτων επεξεργασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • GDPR & Shipping – Κίνδυνοι και προτεινόμενες λύσεις για τις ναυτιλιακές εταιρίες όσον αφορά στην υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Nομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • Η επιρροή και πρακτική εφαρμογή του GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) στις χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • GDPR στις τουριστικές επιχειρήσεις – Η πρακτική εφαρμογή και οι προκλήσεις του Καν. (ΕΕ) 2016/679 (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον νέο Ν. 4624/2019 – Πρακτική εφαρμογή και ουσιαστική συμμόρφωση (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • O Nέος Ποινικός Κώδικας – Μετά τη μεταρρύθμιση με τον Ν. 4619/2019 (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Μετά τη μεταρρύθμιση με τον Ν. 4620/2019 (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • Οι αλλαγές & καινοτομίες στην ποινική προδικασία στον νέο ΚΠΔ – Έναρξη ποινικής δίωξης – Προκαταρκτική εξέταση – Ανάκριση – Νέοι θεσμοί επιτάχυνσης της ποινικής δίκης (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).
 • Η συμμετοχή του παθόντος στην ποινική δίκη – Υποβολή της έγκλησης και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με βάση τον νέο ΚΠΔ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Νομική Βιβλιοθήκη) (2019).

Ο Αιμίλιος Κορωναίος είναι συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΑ Lawyers».

Έχει συγγράψει νομικές συμβολές και άρθρα και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση λοιπών έργων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

 • GDPR και δικηγόροι: 35 σημεία του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας, analuseto.gr (ηλεκτρονική έκδοση), 23.11.2020.
 • GDPR και δικηγόροι: 35 σημεία του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 23.11.2020.
 • Κάμερες σε δημόσιους χώρους: Τι αλλαγές φέρνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 19.11.2020.
 • GDPR σφηνάκι: To «Μεγάλο Φακέλωμα» εργαζομένων, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 12.10.2020.
 • «Φαρ Ουέστ» στην πολιτική επικοινωνία, Επιστολές, εφημερίδα «Εστία», 5.9.2020.
 • GDPR σφηνάκι: «Άγρια Δύση» στην πολιτική επικοινωνία, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 2.9.2020.
 • Σιδηρόφρακτη η Ακαδημία Αθηνών, Επιστολές, εφημερίδα «Εστία», 21.7.2020.
 • Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας: Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 16.7.2020.
 • COVID19: Τηλεργασία, κυβερνοέγκλημα και GDPR – Τι πρέπει να προσέχουμε, HuffPost Greece (ηλεκτρονική έκδοση), 28.4.2020.
 • Νέο κύμα ευρωσκεπτικισμού εν όψει;, Επιστολές, εφημερίδα «Τα Νέα», 23.4.2020.
 • Θαυμασμός για τους επίλεκτους της Αυστρίας, Επιστολές, εφημερίδα «Εστία», 4.4.2020.
 • GDPR σφηνάκι: Μίντια και προσωπικά δεδομένα vol. II, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 19.3.2020.
 • GDPR: Κορωνοϊός, τηλεργασία και μέτρα ασφαλείας, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 13.3.2020.
 • GDPR σφηνάκι: «Μπορώ ως DPO ή δεν μπορώ;», eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 28.2.2020.
 • Θλίψη για την οικία Κωστή Παλαμά, Γράμματα Αναγνωστών, εφημερίδα «Η Καθημερινή», 28.2.2020.
 • GDPR: Βαθιά προβληματικός ο εθνικός εφαρμοστικός νόμος, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 24.2.2020.
 • GDPR και ΑΑΔΕ: To «απόσταγμα» της διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 20.2.2020.
 • GDPR σφηνάκι: Η φόρμουλα Bradford «μπούμερανγκ» για την εργοδοσία, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 4.2.2020.
 • GDPR: «Φουρτούνα» προστίμων στο χώρο της ναυτιλίας, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 3.2.2020.
 • Πέπλο άγνοιας ευρωπαϊκών επιτυχιών;, Επιστολές, εφημερίδα «Εστία», 28.1.2020.
 • GDPR: Ημέρα προστασίας δεδομένων – Top 14 προστίμων, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 24.1.2020.
 • GDPR και ναυτιλιακή εταιρεία: Νέο πρόστιμο για παραβάσεις σε βάρος εργαζομένων, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 16.1.2020.
 • Προσωπικά δεδομένα: φλας μπακ στο 2018, HuffPost Greece (ηλεκτρονική έκδοση), 10.1.2020.
 • Δεδομένα υγείας και GDPR: το αγγλικό παράδειγμα, Επιστολές, εφημερίδα «Τα Νέα», 7.1.2020.
 • GDPR σφηνάκι: Πρόστιμο «φαρμάκι» για απρόσεκτο φαρμακείο, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 30.12.2019.
 • Η ετήσια έκθεσις για τα προσωπικά δεδομένα, εφημερίδα «Εστία», 23.12.2019.
 • GDPR σφηνάκι: Βαριά καμπάνα για «νεκροταφείο» προσωπικών δεδομένων, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 10.12.2019.
 • GDPR και κατεπείγουσα διαδικασία – Τις πταίει;, Επιστολές, εφημερίδα «Εστία», 8.11.2019.
 • GDPR σφηνάκι: Όταν οι ευχές κοστίζουν… 2.000 ευρώ σε πρόστιμο, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 11.10.2019.
 • GDPR και τηλεφωνία: Νέο διπλό πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 400.000 ευρώ, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 8.10.2019.
 • GDPR σφηνάκι: Μίντια και προσωπικά δεδομένα, eThemis (ηλεκτρονική έκδοση), 16.9.2019.
 • Εθνικά μέτρα GDPR σε χρόνο ντετέ. Γιατί αργήσαμε πάλι;, HuffPost Greece (ηλεκτρονική έκδοση), 3.9.2019.
 • GDPR και εθνικός νόμος: “Habemus Papam!”, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 2.9.2019.
 • Πρώτη «GDPR-βόμβα» 150.000 ευρώ κατόπιν καταγγελίας λογιστών, TaxHeaven (ηλεκτρονική έκδοση), 2.8.2019.
 • «Ανθυγιεινά» για τον GDPR τα νοσοκομεία;, Επιστολές, εφημερίδα «Τα Νέα», 26.7.2019.
 • Το «οπλοστάσιο» του GDPR. Ποια είναι τα δικαιώματά μας, HuffPost Greece (ηλεκτρονική έκδοση), 24.7.2019
 • Ανεπιθύμητα emails πολιτικών: ήγγικεν η ώρα των προστίμων, Γράμματα Αναγνωστών, εφημερίδα «Η Καθημερινή», 5.7.2019.
 • Ένας χρόνος GDPR: εκφώνηση γενέθλιου ή επικήδειου λόγου;, εφημερίδα «Εστία», 12.6.2019.
 • Κάμερες σε ιδιωτικούς χώρους και GDPR, Επιστολές, εφημερίδα «Τα Νέα», 6.6.2019.
 • Η ποδοπάτηση του GDPR και οι εκλογές, Γράμματα Αναγνωστών, εφημερίδα «Η Καθημερινή», 31.5.2019.
 • National Reporter for Greece, in Paul Beaumont et al., The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union in the context of successions – Study, European Union 2016.
 • Η Διεθνής Υιοθεσία, στο συλλογικό έργο Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο, επ. Χρυσαφώ Τσούκα, Νομική Βιβλιοθήκη 2016.
 • ΜΠρΚαλαμάτας 376/2014 (Εκούσια δικαιοδοσία) [Διακρατική υιοθεσία τέκνου – Ερμηνεία άρ. 4 Σύμβασης της Χάγης (Ν 3765/2009) – Αρχή της επικουρικότητας], Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου 2-3/2014.
AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers