Το δεύτερο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR

Το δεύτερο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR

Το δεύτερο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR 1280 850 aalawyers

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 31/2019 και 34/2019 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της, επιβάλλεται, κατόπιν καταγγελίας, διπλό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ έκαστο σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, για παραβιάσεις της αρχής της ακρίβειας και της υποχρέωσης προστασίας των προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, για μη ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης και για απουσία των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Αρχής, εδώ.
Δείτε την απόφαση 31/2019 , εδώ.
Δείτε την απόφαση 34/2019 , εδώ.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers