Νέα Νομικά

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2019

GDPR Ορόσημα: Νοέμβριος 2019 1680 945 aalawyers

Το παρόν τρίτο δελτίο (11/2019) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση με βάση έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/11/2019-30/11/2019) ξεχωρίζει το άρθρο του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, για τη σχέση του Ν. 4624/2019 με τον ΓΚΠΔ. Είναι γεγονός πως ο εφαρμοστικός νόμος του GDPR έχει προκαλέσει ουκ ολίγες δυσχέρειες στους εφαρμοστές του. Συμβολές όπως η προαναφερθείσα «αποκωδικοποιούν» σταδιακά τα δύσκολα σημεία του, μέχρι την πλήρη εξοικείωση του νομικού κόσμου με το ακόμη νέο νομοθετικό κείμενο.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

  

Περίοδος: 1/11/2019-30/11/2019

 • 28-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Βελγίου επιβάλλει δύο νέα πρόστιμα (στα γαλλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/belgian-data-protection-authority-imposes-two-new-fines_en

 • 26-11-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με το «Βαν»

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/ADCC7B00A2A7BF3AC22584BE0024417C?OpenDocument

 • 25-11-2019: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Δέκα σκέψεις για τον ν.4624/2019 και τη σχέση του με τον ΓΚΠΔ

https://www.ethemis.gr/2019/11/25/%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD-46242019-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%BA%CF%80%CE%B4.html

 • 21-11-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργανώνει στις 13/12/2019, στην Αθήνα, την 3η Ημερίδα με τίτλο «Γενικός Κανονισμόs Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): Διακυβέρνηση εποπτείας, τεχνολογικά μέσα και ειδικά θέματα συμμόρφωσης». Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εκτός από χαιρετισμό θα πραγματοποιήσει και την κύρια ομιλία, με τίτλο «Ο ΓΚΠΔ και οι επιλογές του ν. 4624/2019»

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=22,34,96,190,162,209,194,236

 • 20-11-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Αξιολόγηση Schengen

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/6BC1FA4EBC163CF2C22584B8002F7B91?OpenDocument

 • 12-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές 4/2019 για το άρθρο 25 – Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού – Σε δημόσια διαβούλευση (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_en

 • 12-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές 3/2018 σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του GDPR (άρθρο 3) – Έκδοση που υιοθετήθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en

 • 12-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ & ΗΠΑ – Τρίτη ετήσια έκθεση κοινής αξιολόγησης (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en

 • 6-11-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Κοινό Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτική ημερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=252,51,122,66,217,216,60,228

 • 6-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Πολωνίας – Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν πρέπει να παρεμποδίζεται (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-dpa-withdrawal-consent-shall-not-be-impeded_en

 • 5-11-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Ο Επίτροπος του Βερολίνου για την Προστασία των Δεδομένων επιβάλλει πρόστιμο σε εταιρεία real estate (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/berlin-commissioner-data-protection-imposes-fine-real-estate-company_en

 • 1-11-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 26

https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/NEWSMAIN/INFORMATIONAL/OCT2019.PDF

GDPR Ορόσημα: Οκτώβριος 2019

GDPR Ορόσημα: Οκτώβριος 2019 1680 945 aalawyers

Το παρόν δεύτερο δελτίο (10/2019) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση με βάση έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

 Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/10/2019-31/10/2019) ξεχωρίζει η απόφαση του ΕΔΔΑ για την καταγραφή με κρυφές κάμερες ασφαλείας υπαλλήλων σούπερ μάρκετ, που ήταν ύποπτοι για κλοπή, η οποία καταγραφή οδήγησε στην απόλυσή τους, καθώς διαπιστώθηκε η παραβατική συμπεριφορά τους. Εν προκειμένω το ΕΔΔΑ έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι δεν συνέτρεχε παραβίαση του άρθρου 8  της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) παρά το ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν ενημερωθεί για τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Το σκεπτικό του ΕΔΔΑ βασίστηκε ιδίως στο ότι η απουσία ενημέρωσης για τη λειτουργία του κρυφού συστήματος βιντεοεπιτήρησης ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δικαιολογημένη, λόγω της εύλογης υποψίας για την παράνομη συμπεριφορά των υπαλλήλων.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

  Περίοδος: 1/10/2019-31/10/2019

 • 31-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Πολωνίας επέβαλε το πρώτο διοικητικό πρόστιμο σε δημόσιο φορέα (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-supervisory-authority-imposed-first-administrative-fine-public-entity_en

 • 31-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 32 του GDPR (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/romanian-supervisory-authority-fines-raiffeisen-bank-sa-and-vreau-credit-srl_en

 • 31-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ για μη λήψη συγκατάθεσης με σαφή θετική ενέργεια (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/romanian-supervisory-authority-fines-inteligo-media-sa_en

 • 23-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Αυστρίας επέβαλε πρόστιμο 18.000.000 ευρώ στην αυστριακή ταχυδρομική υπηρεσία (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-criminal-proceedings-austrian-data-protection-authority_en

 • 17-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισπανίας επέβαλε σε εταιρεία πρόστιμο 30.000 ευρώ για την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας της (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/spanish-data-protection-authority-fined-company-vueling-cookie-policy-used_en

 • 17-10-2019: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δελτίο τύπου: Απόφαση στην υπόθεση López Ribalda and Others v. Spain – Δεν έλαβε χώρα παραβίαση των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα εργαζόμενων στα ταμεία σούπερ μάρκετ στην Ισπανία που καταγράφηκαν κρυφά από κάμερες ασφαλείας (στα αγγλικά)

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6538808-8642219%22]}

 • 16-10-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=74,228,127,66,19,21,249,155

 • 11-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Έλεγχος του επίπεδου συμμόρφωσης του Δημόσιου Τομέα σε σχέση με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/8AA748D9412548A9C22584900038199C?OpenDocument

 • 8-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 37/2019 – Συστάσεις σε εργοδότη για τη νόμιμη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης και συστήματος γεωεντοπισμού.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,64,228,200,166,166,62,123

 • 8-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Καταστάσεις εσόδων και εξόδων πολυκατοικιών και ανάρτηση αυτών σε χώρους εντός της πολυκατοικίας από Διαχειριστικές Επιτροπές

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/486BC9BCBC1020BCC225848E00442E13?OpenDocument

 • 7-10-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Ελλάδα – Επιβολή διοικητικών προστίμων σε πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-fines-imposed-telephone-service-provider_en

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 36/2019 – Εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 67/2016

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=101,88,49,38,154,38,161,235

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 31/2019 – Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,201,128,61,30,141,174,220

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 34/2019 – Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=47,129,81,44,214,237,129,37

 • 7-10-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=3,241,32,146,79,143,149,112

 • 3-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την ιστοσελίδα του Γραφείου

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/14CCE856C1279A1AC225848800408A73?OpenDocument

 • 3-10-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Αποφάσεις Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2019

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/0FE8ABFD413427C8C2258488002E4FF1?OpenDocument

 • 2-10-2019: Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση από την Ολομέλεια της Αρχής των ρυθμίσεων του νόμου 4624/2019

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=41,114,232,36,238,202,174,96

 • 1-10-2019: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δελτίο τύπου: Απόφαση στην υπόθεση C-673/17 – Για την αποθήκευση cookies απαιτείται η παροχή από τους χρήστες του Διαδικτύου συγκατάθεσης με θετική ενέργεια

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125el.pdf

Το δεύτερο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR

Το δεύτερο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR 1280 850 aalawyers

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 31/2019 και 34/2019 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της, επιβάλλεται, κατόπιν καταγγελίας, διπλό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ έκαστο σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, για παραβιάσεις της αρχής της ακρίβειας και της υποχρέωσης προστασίας των προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, για μη ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης και για απουσία των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Αρχής, εδώ.
Δείτε την απόφαση 31/2019 , εδώ.
Δείτε την απόφαση 34/2019 , εδώ.

GDPR Ορόσημα: Σεπτέμβριος 2019

GDPR Ορόσημα: Σεπτέμβριος 2019 1680 945 aalawyers

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο («GDPR Ορόσημα») περιλαμβάνει ορισμένες από τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τον μήνα Σεπτέμβριο, με βάση πέντε πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, ε) την ελληνική νομοθεσία.

Η περίοδος αναφοράς του παρόντος δελτίου (30/08/2019-30/09/2019) ήταν εξαιρετικά σημαντική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας. Η σπουδαιότερη εξέλιξη είναι αναμφίβολα η ψήφιση του Ν. 4624/2019 με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής του GDPR. Σε επίπεδο Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωρίζουν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις για την Google και τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησής της. Άξια ειδικής μνείας είναι επίσης η πλέον πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που προβαίνει σε ορθή διάγνωση του υπεύθυνου επεξεργασίας για τις σχολικές κάμερες.

 

Δημήτρης Χρ.Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

Περίοδος: 30/08/2019-30/09/2019

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ.34/2019 – Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=239,201,128,61,30,141,174,220

 • 7-10-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ.31/2019 – Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=47,129,81,44,214,237,129,37

 • 30-09-2019: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Τί φέρνει ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων; Άρθρο στο Πρώτο Θέμα

https://www.protothema.gr/blogs/dimitris-anastasopoulos/article/930693/ti-fernei-o-neos-nomos-gia-tin-prostasia-ton-prosopikon-dedomenon/

 • 24-09-2019: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δελτίο τύπου: Απόφαση στην υπόθεση C-507/17 – O φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης δεν έχει υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων ως προς όλες τις εκδοχές της μηχανής αναζήτησης που εκμεταλλεύεται

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190112el.pdf

 • 24-09-2019: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δελτίο τύπου: Απόφαση στην υπόθεση C-136/17 – Η απαγόρευση επεξεργασίας ορισμένων κατηγοριών ευαίσθητων δεδομένων ισχύει και για τους φορείς εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190113el.pdf

 • 23-09-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο τύπου σχετικά με την αρμοδιότητα των Δήμων ως υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων στην περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτηρήσης σε δημόσιες σχολικές μονάδες.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=204,237,122,229,113,225,220,79

 • 20-09-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Πολωνίας επιβάλλει πρόστιμο 645.000 ευρώ για ανεπαρκείς οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-dpa-imposes-eu645000-fine-insufficient-organisational-and-technical_el

 • 19-09-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: Η Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Βελγίου επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ (στα γαλλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/belgian-data-protection-authority-imposes-fine-eu-10000_el

 • 17-09-2019: Υπουργείο Παιδείας: Τροποποίηση ρυθμίσεων αναφορικά με την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών

https://www.minedu.gov.gr/rss/42887-17-09-19-tropopoiisi-rythmiseon-anaforika-me-tin-anagrafi-tou-thriskeymatos-kai-tis-ithageneias-stous-titlous-kai-sta-pistopoiitika-spoudon

 • 10-09-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 21/2019 – Αρμοδιότητα δημοτικής Αρχής στην εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=13,155,215,105,247,116,41,96

 • 9-09-2019: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση dash cams (καμερών-ταμπλό)

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/943410C63CF6430CC2258470003F0A71?OpenDocument

 • 5-09-2019: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’ αρ. 28/2019 – Αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» και απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών.

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=131,135,43,139,243,124,41,12

 • 3-09-2019: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα: η Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Λετονίας επιβάλλει πρόστιμο 7.000 ευρώ σε βάρος πωλητή, ο οποίος δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/data-state-inspectorate-latvia-imposes-financial-penalty-7000-euros-against_el

 • 30-08-2019-Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,127,247,242

 

 

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος εισηγητής για τον GDPR

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος εισηγητής για τον GDPR 1680 945 aalawyers

1. Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνουν οι ακόλουθοι:

 • Δήμαρχος Ηρακλείου ή εκπρόσωπός του
 • Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

2. Ομιλίες

 • Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών                                               
 • (ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος θα αναπτύξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπό τον GDPR)
 • Ιωάννης Θ. Αβαρκιώτης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ)
 • Γεώργιος Β. Κάββαλος, Δικηγόρος, L.L.B / L.L.M, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ηράκλειου

Συντονισμός: Γρηγόρης Μιχαηλίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Κοινοτικός Δικηγόρος Κύπρου

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 197 161 aalawyers

Στις 26 Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με πλήρη τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για τον Ν. 4624 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137 A’/29.08.2019.

Δείτε τον νέο νόμο στην ιστοσελίδα της Βουλής, εδώ.

Το πρώτο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR

Το πρώτο μεγάλο πρόστιμο για παραβίαση του GDPR 1280 850 aalawyers

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της, επιβάλλεται, κατόπιν καταγγελίας, το πρώτο πολύ μεγάλο πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε εταιρεία, για μη σύννομη λήψη συγκατάθεσης των εργαζομένων και παραβίαση της αρχής λογοδοσίας.

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Αρχής, εδώ.
Δείτε την απόφαση, εδώ.

Δελτίο Τύπου: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις

Δελτίο Τύπου: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις 1280 850 aalawyers

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις

Αθήνα, 21 Μαΐου 2019

Την Παρασκευή και Σάββατο 17 και 18 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το συνέδριο είχε θέμα «Προς ένα νέο σύστημα απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης: ο νέος Ποινικός Κώδικας & ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» και έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (Ε.Ε.Π.) και με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (Ε.Ε.Π.Δ.).

Στο συνέδριο συμμετείχαν (με τη σειρά που τοποθετήθηκαν) οι κ.κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., Μιχάλης Καλογήρου, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ελευθέριος Μιχαηλίδης, Εισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης, Α΄ Αντιπρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Μιχαήλ Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ποινικού Κώδικα, Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Ε.Ε.Π., Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ποινικού Κώδικα, Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Μέλος Ευρ. Ακαδημίας Επιστημών, Πρ. του Ινστιτούτου Ευρ. & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Ιωάννης Γιαννίδης, Ομότ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Ε.Ε.Π.Δ., Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν., Παναγιώτης Χριστόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμων Τομέα Ποινικών Επιστημών Δ.Π.Θ., Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Θρασύβουλος Κονταξής, Δικηγόρος, Δ.Ν., Γρηγόρης Μιχαηλίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Κοινοτικός Δικηγόρος Κύπρου, Εκτελεστικός Διευθυντής THELXIS FUND, Αντώνιος Ελευθεριάνος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Νικόλαος Δημητράτος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος, Παναγιώτης Καζής, Δικηγόρος, Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ποινικού Κώδικα, Μαρία-Εμμανουέλα Ιωάννου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, Εισαγγελική Λειτουργός Ρατσιστικών Εγκλημάτων Μυτιλήνης, Τόνια Τζαννετάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Νικόλαος Παντελής, Εισαγγελέας Α.Π. ε.τ., Αριστομένης Τζαννετής, Επίκ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Γ. Ε.Ε.Π., μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Α.Π., Δημήτριος Συμεωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Σπυρίδων Παππάς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Δημήτριος Κιούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος, Νικόλαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος Προανακριτικού Τμήματος, Βασίλης Χειρδάρης, Δικηγόρος, Δημήτριος Γκύζης, LL.M., Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Εποπτεύων τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Εισηγητής Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Καθηγητής Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines & Casualty Manager, AIG. Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία της και η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κα Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.

Στις εργασίες του συνεδρίου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 400 σύνεδροι. Κατά την έναρξή του ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., ανέπτυξε σύντομο χαιρετισμό, όπου μεταξύ άλλων, τόνισε για τη σπουδαιότητα της επικείμενης μεταρρύθμισης στο χώρο του Ποινικού Δικαίου: «Μετά, λοιπόν, από 70 περίπου χρόνια, κρίνεται ότι είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες – πιο ώριμες από ποτέ – να συντάξουμε και να υιοθετήσουμε ένα νέον Ποινικό Κώδικα και έναν νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με ριζικές αλλαγές, αλλαγές δογματικές και δικονομικές, τόσο μεγάλου εύρους, ώστε δικαίως πλέον να κάνουμε λόγο “για ένα νέο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας”».

Στη συνέχεια των εργασιών του συνεδρίου, τιμήθηκαν για την πολύχρονη προσφορά τους στο χώρο του Ποινικού Δικαίου η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (Ε.Ε.Π.), με την τιμητική πλακέτα να παραλαμβάνεται από τον Πρόεδρό της κ. Ηλία Αναγνωστόπουλο, Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α., και η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου (Ε.Ε.Π.Δ.), με την τιμητική πλακέτα να παραλαμβάνεται από τον Πρόεδρό της κ. Ιωάννη Γιαννίδη, Ομότ. Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α.

Ακολούθως, έλαβε χώρα έντονη και γόνιμη επιστημονική συζήτηση, με την ανάπτυξη όλων των απόψεων και εκατέρωθεν επιχειρημάτων από τους εισηγητές, με έμφαση στα υπέρ και τα κατά, στα δυνατά και ασθενή σημεία των νέων κωδίκων. Ως προς τα υπέρ, αναδείχθηκαν από όλους σχεδόν τους ομιλητές οι σημαντικές καινοτομίες, ιδίως η κατάργηση του Ν.1608/1950, η ελλογοποίηση των ποινών, η ποινική συνδιαλλαγή, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων κ.α. Ως προς τις αδυναμίες, υπήρξε έντονη κριτική για συγκεκριμένα ζητήματα από ορισμένους εισηγητές, όπως οι κ.κ. Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Θρασύβουλος Κονταξής, Δικηγόρος, Δ.Ν. και Δημήτριος Κιούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος. Σοβαρός προβληματισμός εκφράστηκε επίσης από τους κ.κ. Νικόλαο Φιστόπουλο, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Σπυρίδωνα Παππά, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και Δημήτριο Γκύζη, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για τη δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής ορισμένων εκ των νέων ρυθμίσεων, δηλαδή αν θα μπορέσει να είναι επιτυχής εξαιτίας των ελλείψεων υποδομών και συναφών προβλημάτων. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μιχάλης Καλογήρουανακοίνωσε ότι έχουν υπάρξει ήδη σημαντικές αλλαγές τους νέους κώδικες, βάσει της μακράς διαβούλευσης που προηγήθηκε, και δεσμεύτηκε ότι θα έλθουν σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Δημήτρη Αναστασόπουλου, Προέδρου Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Συμβούλου Δ.Σ.Α.

Χαιρετισμός

Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, **Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.

Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι δικαστές, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι Εισαγγελείς, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζουμε στο – επετειακό – 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης μας, της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, με θέμα: «Προς ένα νέο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης – Ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας»

Το Συνέδριο αυτό έχουμε την τιμή να διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Και λέω βεβαίως ότι έχουμε την «τιμή», γιατί οι δύο αυτές Ενώσεις, η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου (Ε.Ε.Π.Δ.) και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (Ε.Ε.Π.), αποτελούν τις ιστορικότερες ενώσεις στη χώρα μας στον τομέα του ποινικού δικαίου, με μεγάλη, πολύ σημαντική προσφορά, επί της οποίας όμως θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Θέλω, όμως, ήδη από το σημείο αυτό, να ευχαριστήσω τα Διοικητικά Συμβούλιά τους για τη σύμπραξή τους στο παρόν Συνέδριο, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υποστήριξή του, τον κύριο Υπουργό, καθώς και τον Σύλλογό μας και όλους τους παριστάμενους συναδέλφους στο Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Η σύμπραξη, άλλωστε, αυτή λαμβάνει χώρα όχι γιατί το υπαγόρευσε απλώς και μόνο η επικαιρότητα, σε ό,τι αφορά τις επικείμενες αλλαγές στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και η ίδια η ιστορικότητα της περιόδου για το ποινικό δίκαιο στη χώρα μας. Ιστορικότητα η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ποινικός Κώδικας που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ο ίδιος Ποινικός Κώδικας που νομοθετήθηκε το 1951, με τις συνεχείς βεβαίως – και στοχευμένες κάθε φορά – νομοθετικές παρεμβάσεις που δεχόταν.

Μετά, λοιπόν, από 70 περίπου χρόνια, κρίνεται ότι είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες – πιο ώριμες από ποτέ – να συντάξουμε και να υιοθετήσουμε ένα νέον Ποινικό Κώδικα και έναν νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με ριζικές αλλαγές, αλλαγές δογματικές και δικονομικές, τόσο μεγάλου εύρους, ώστε δικαίως πλέον να κάνουμε λόγο «για ένα νέο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας».

Αλλαγές που βεβαίως άλλες γίνονται ομόθυμα αποδεκτές, ενώ άλλες έχουν συναντήσει έντονη κριτική. Όλες όμως αυτές οι αλλαγές, και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα αρχικά κείμενα των νομοσχεδίων (τουλάχιστον όσες έχουν γνωστοποιηθεί), θα συζητηθούν τις 2 αυτές ημέρες του Συνεδρίου μας.

Συνήθως βεβαίως λέγεται ότι ένα νομοθέτημα κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και πράγματι έτσι είναι. Η σκοπιμότητα όμως για την ύπαρξη του νομοθετήματος, κρίνεται και από την αντιμετώπιση που αυτό έχει, ήδη από την πρώτη στιγμή. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ίσως είναι από τις πολύ λίγες φορές στη χώρα μας που τέτοιας έκτασης νομοθετικές αλλαγές αντιμετωπίζονται με τόσο ωριμότητα, τόσο από τον δικηγορικό και νομικό εν γένει κόσμο όσο και από τον πολιτικό κόσμο. Και στην «ωριμότητα» εντάσσω και την εύλογη και εμπεριστατωμένη κριτική που έχει ασκηθεί.  Αυτό βεβαίως οφείλεται σε τρεις λόγους:

1) Τα δύο νομοθετήματα που παρουσιάστηκαν αποτελούν μια διαχρονική εργασία, ήδη από το 2009, οπότε συστήθηκαν οι 2 νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Συνεπώς, δεν μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπήρξε συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα ως προς αυτά.

2) Στην ευτυχή συγκυρία, τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα να αντιμετωπίζουν το ρόλο τους ως πράγματι θεσμικό και όχι με όρους μικροπολιτικής ή άλλης εκμετάλλευσης. Και για το λόγο αυτό πρέπει να συγχαρούμε όλους όσους συμμετείχαν και συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή: τα μέλη των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όλες τις ενώσεις για τις προτάσεις που έχουν υποβάλει, αλλά και για την κριτική που έχουν ασκήσει, και η οποία θα πρέπει να εισακουστεί από τον κύριο Υπουργό (ο οποίος ορθά παράτεινε το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης), τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, αφού και εμείς σταθήκαμε εποικοδομητικά στον διάλογο που άνοιξε, και εν γένει όλο τον νομικό κόσμο της χώρας, καθώς είτε καθένας ατομικά είτε σε συλλογικό επίπεδο, συνέβαλε και συμβάλει στην τελική διαμόρφωση των δύο Κωδίκων, και πάντως στην ενημέρωση όλων.

Και πρέπει η διαδικασία που ακολουθήθηκε αυτή τη φορά να αποτελέσει παράδειγμα και για το μέλλον!

3) Τρίτον και κυριότερον, ότι κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι το σημερινό ποινικό σύστημα πάσχει από σοβαρές παθογένειες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ταχύτητα απονομής του, αλλά και σε ό,τι αφορά δογματικές αστοχίες του ή την αποτυχία του στον εγκληματοπροληπτικό ρόλο που πρέπει να επιτελεί.

Σύμφωνα με τον CesareBeccaria, στο εμβληματικό για το ποινικό δίκαιο έργο του «Περί Αδικημάτων και Ποινών», «Κάθε ποινή, για να μη γίνεται καταδυναστεία ενός ή πολλών, κατά ενός συγκεκριμένου πολίτη, πρέπει πάντα να είναι δημόσια, ταχεία, αναγκαία, μετριωτάτη, όσο το δυνατόν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ανάλογη με το αδίκημα, και ορισμένη ρητώς από τους νόμους».

Αν εκλάβουμε την άποψη αυτή ως ορθή, τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το σημερινό ποινικό σύστημα έχει αποτύχει σε σημαντικό βαθμό στις περισσότερες από τις προϋποθέσεις που τίθενται:

–   Είναι «ταχεία» η απονομή ποινικής δικαιοσύνης σήμερα στη χώρα μας; Όλοι μας γνωρίζουμε πως όχι.

–   Είναι «αναγκαία»; Μπορούμε να πούμε ότι είναι η αναγκαία σε πολλά αδικήματα, τουλάχιστον στα κλασσικά αδικήματα, ωστόσο έχουμε φτάσει στο σημείο για κάθε σχεδόν έννομη σχέση να προβλέπεται και μια ποινή, κάποια ειδική ποινική διάταξη, εκτός του Π.Κ.

–   Είναι «μετριωτάτη»; Πράγματι, πολύ συχνά η ποινή που επιβάλλεται είναι «μετριωτάτη» αλλά δεν εκλαμβάνεται εν τέλει ως τέτοια, ως ποινή δηλαδή, καθώς συνήθως δεν εκτελείται. Έχουμε πολλές ποινές, μεγάλες ποινές, που όμως δεν εκτελούνται, και αυτό έχει γίνει δυστυχώς συνείδηση και στην κοινωνία.

–   Τέλος, είναι πάντα «ανάλογη» με το αδίκημα; Αρκεί να αναφερθούμε εδώ στον περίφημο Ν.1608/1950, που επιτέλους οδεύει προς κατάργηση!

Αυτές και άλλες είναι οι παθογένειες που φιλοδοξούν να θεραπεύσουν οι δύο νέοι Κώδικες. Αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλες οι λύσεις που υιοθετούνται, θα το συζητήσουμε αναλυτικά αυτές τις δύο ημέρες.

Σίγουρα όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ορισμένες από τις βασικές αλλαγές που επέρχονται, όπως είναι:

–   Η κατάργηση του Ν.1608/1950, που αποτελούσε πάγιο αίτημα όλου του νομικού κόσμου εδώ και χρόνια. Θυμίζω ότι και πριν λίγους μήνες στον ΔΣΑ διοργανώσαμε ειδική συζήτηση για το θέμα αυτό, με τη συμμετοχή των Ε.Ε.Π.Δ. και της Ε.Ε.Π., καλώντας την Πολιτεία να μη διστάσει να κάνει το μεγάλο βήμα προς την κατάργηση. Χαιρόμαστε αν συμβάλαμε έτσι και εμείς προς την κατεύθυνση αυτή.

–   Η ελλογοποίηση των ποινών: βασικός προσανατολισμός του νέου Ποινικού Κώδικα είναι «μικρότερες ποινές, που να εκτίονται όμως, κατά ένα μέρος τους». Όπως ήδη ανέφερα, σήμερα έχουμε το συχνό φαινόμενο να επιβάλλονται μεγάλες ποινές, που όμως δεν εκτίονται. Θα ανατρέξω και πάλι εν προκειμένω στον Beccaria, σύμφωνα με τον οποίο «Βαθύτερα εντυπώνεται στις ανθρώπινες ψυχές η μέτρια, αλλά βεβαία ποινή, παρά η αυστηρότερη, την οποία ελπίζει να αποφύγει ο ένοχος. Όσο μικρά και αν είναι τα κακά, φοβίζουν τους ανθρώπους, όταν είναι όμως και αναπόφευκτα». Μικρότερες ποινές, λοιπόν, αλλά να υπάρχει ο φόβος της έκτισης, όταν και όπως επιβάλλεται.

–   Η κατάργηση των πταισμάτων. Όπως προανέφερα, είχαμε φτάσει στο σημείο για κάθε διοικητική παράβαση να προβλέπεται και μια ποινή.

–   Η πρόβλεψη της κοινωφελούς εργασίας ως ποινής, είναι επίσης στη θετική κατεύθυνση, αρκεί βεβαίως να συνοδευτεί με τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να λειτουργήσει και στην πράξη σωστά.

–   Η ποινική συνδιαλλαγή, σύμφωνα με την οποία ο δράστης περιουσιακών εγκλημάτων απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα. Θεσμός που έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες εδώ και χρόνια.

–   Πέραν αυτών των «εμφατικών» αλλαγών, ενυπάρχουν σειρά ακόμα θετικών νέων ρυθμίσεων στα  νομοσχέδια, όπως είναι πχ η σωστή οριοθέτηση των ελαφρυντικών περιστάσεων, βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας αλλά και της νομολογίας των δικαστηρίων μας και της ΕΔΔΑ.

Ασφαλώς, υπάρχει και κριτική, και σε ορισμένα σημεία και έντονη, για κάποιες από τις νέες διατάξεις που προτείνονται.

Αρχικώς αυτή εστιάστηκε κυρίως στα αδικήματα του βιασμού, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και της πολλαπλής ανθρωποκτονίας από αμέλεια, καθώς εγκαταλείπεται η ισχύουσα ρύθμιση που επιτρέπει να επιβληθεί φυλάκιση μέχρι δέκα ετών.

Πέραν όμως αυτών, έντονη, και εύλογη μπορώ να πω κριτική, έχει αρθρωθεί και για άλλες διατάξεις και προβλέψεις, όπως είναι η κατάργηση της απρόσφορης απόπειρας, ο νέος θεσμός της Ποινικής Διαταγής (για τον οποίο και εγώ προσωπικά έχω έντονες ενστάσεις), η μετατροπή της κλοπής ως κατ’ έγκληση διωκόμενο αδίκημα, κ.α.

Συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις υποβάλλαμε και ως Δ.Σ.Α., μεταξύ των οποίων ότι θα πρέπει να απαληφθεί από το άρθρο 340 παρ.2 ΚΠΔ η φράση «Σε δίκες για κακούργημα με μακρά διάρκεια η μη εμφάνιση ή μη παράσταση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο στις επόμενες της εναρκτήριας συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης», καθώς η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του ποινικού μας δικαίου και της ΕΔΔΑ.

Όλες αυτές οι επιμέρους διατάξεις αναμένουμε να συζητηθούν στο Συνέδριο μας και, κυρίως, αναμένουμε να δούμε την τελική διατύπωση των νομοσχεδίων, και ως προς αυτές.

Εκτός όμως από αυτά τα επιμέρους θέματα, εύλογη κριτική έχει ασκηθεί και για δύο ευρύτερα ζητήματα, σε σχέση με τις επιχειρούμενες μεγάλες τομές:

–   Το πρώτο είναι αν η κοινωνία μας είναι έτοιμη να δεχθεί μια τόσο μεγάλη τομή. Κυρίως αν είναι προετοιμασμένη να βρεθεί αντιμέτωπη με την φυλάκιση για αδικήματα που μέχρι σήμερα γνώριζε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αν είναι, δηλαδή, ώριμη και έτοιμη να δεχτεί τη νέα αυτή κατεύθυνση ποινικού προσανατολισμού της χώρας.

Πράγματι, η ανησυχία αυτή είναι εύλογη και για αυτό χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή εξωστρέφεια και επικοινωνία, ώστε η κοινωνία να προετοιμαστεί – όσο γίνεται – καταλλήλως. Άλλωστε, είναι και μια πολύ ευκαιρία ώστε να γίνει – και ήδη γίνεται – αυτή η συζήτηση: για το τι είδους κοινωνία θέλουμε. Όπως αναφέρει και ο RonaldDworkin στο κορυφαίο έργο του «Η αυτοκρατορία του Νόμου»: «Ένα είναι βέβαιο: το ποιος είναι για εμάς ο νόμος θα εξαρτηθεί από το τι είδους άνθρωποι θέλουμε να είμαστε και τι είδους κοινότητα επιθυμούμε να έχουμε». Και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε!!

–   Το δεύτερο είναι το ζήτημα των υποδομών. Μια τόσο μεγάλη αλλαγή κατεύθυνσης στο ποινικό μας σύστημα απαιτείται να συνοδεύεται και από μια συνολική αναβάθμιση των υποδομών της χώρας στο σωφρονιστικό και δικαστικό μας σύστημα. Γιατί αν αυτό δεν συμβεί, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε χειρότερα αποτελέσματα από τα σημερινά, και πάντως όχι αυτά που σκοπούνται με τις νέες ρυθμίσεις!

Όλοι μας, λοιπόν, ο καθένας από την πλευρά του, θα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε οι επιχειρούμενες μεγάλες τομές να αποδειχθούν πράγματι τομές, και όχι «μεγαλόπνοα σχέδια στα χαρτιά, που απέτυχαν στην πράξη». Και θα πρέπει πρωτίστως η πολιτεία να επιδείξει την αναγκαία προσοχή ως προς αυτό.

Ολοκληρώνοντας, έχοντας θίξει ακροθιγώς ορισμένα μόνο από τα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου μας, θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας σε όλους τις εισηγήτριεςτους εισηγητέςκαι τους προεδρεύοντες, και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, στις δύο Ενώσεις που συμμετέχουν στην διοργάνωση του Συνεδρίου ενεργά, καθώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αποδέχτηκαν την πρόσκληση μας να συμμετάσχουν σε αυτό, μοιραζόμενοι μαζί μας τις σκέψεις, τη γνώση και τις εμπειρίες τους.

Τόσο κατά τη σημερινή συνεδρία – στρογγυλή τράπεζα (θα την έλεγα) όσο και στις αυριανές δύο μεγάλες συνεδρίες, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αναφύονται, καθώς και η κριτική, όπου αυτή υπάρχει.

Το Ποινικό Δίκαιο είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η καρδιά του νομικού συστήματος μιας χώρας. 

Και οι Δικηγόροι είμαστε οι θεματοφύλακες της Δικαιοσύνης – μαζί με τους δικαστές– και, κατ’ επέκταση και της Δημοκρατίας. Και αυτό θα πρέπει να το ενθυμούνται όλοι, καθώς μόνο όταν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μπορούμε να αποτελέσουμε τους θεσμικούς εγγυητές της Δημοκρατίας, ως οφείλουμε, και να μην λαμβάνουν χώρα φαινόμενα που τραυματίζουν τους θεσμούς και τις αξίες μας, όπως συνέβη και πρόσφατα, με τις υπερβολές που παρακολουθήσαμε.

Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη γιορτή για τη Δικαιοσύνη και τη Δικηγορία, που πραγματοποιείται σε έναν σπουδαίο χώρο, το Κ.Π.Ι.Σ. Νιάρχος, ο οποίος μας δείχνει πως «όταν θέλουμε, μπορούμε»!

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 197 161 aalawyers

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατόπιν σχετικής παράτασης που είχε δοθεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Δείτε τα σχόλια της διαβούλευσης, εδώ.

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα 197 161 aalawyers

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα, κατόπιν σχετικής παράτασης που είχε δοθεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Δείτε τα σχόλια της διαβούλευσης, εδώ.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers